331. Vai draudze var būt saistīta ar citādas ticības ganiem?Tu redzi arhīvu par Dieva vārda spēks

Ticība nenāk no paša cilvēka

Būtībā Dievs grib tikai vienu: lai cilvēks tiktu vests pie īstas glābjošas ticības savam Glābējam. To paveic Dievs. Ticība nozīmē to, ka cilvēks nonāk patiesā saistībā ar Kristu, tiek savienots ar Viņu un iegūst līdzdaļu Viņa dzīvībā.

ticība nenāk no paša cilvēka

Lasīt tālāk »Dieva vārda sēkla ir dzīvība

Jēzus saka: “Sēkla ir Dieva vārds” (Lk.8:11). Lai vēl skaidrāk ilustrētu Dieva vārda spēku, attēlā redzamā sēkla būtu jāpalielina miljoniem reižu.

Dieva vārda sēkla ir dzīvība

Lasīt tālāk »


Dieva vārds augšāmceļ no mirušajiem

Attēls šajā lappusē atspoguļo vienu no visu laiku sensacionālākajiem notikumiem. „ Jēzus.. nonāk pie [Lācara] kapa; tas bija alā, un akmens gulēja priekšā. Jēzus saka: „Noņemiet akmeni!” Marta, mirēja māsa, saka Viņam: „Kungs, viņš jau ož, jo ir jau pagājušas četras dienas.” .. Tad viņi noņēma akmeni. .. [Jēzus] stiprā balsī sauca: „Lācar, nāc ārā!” Un mirušais iznāca; kājas un rokas tam bija autiem sasietas un seja aizsegta ar sviedrautu” (Jņ. 11:38–44).

Dieva vārds augšāmceļ no mirušajiem

Lasīt tālāk »


Dieva dzīvinošais vārds dod ticību

Kāds izmisis tēvs lūdza Jēzu palīdzēt viņa sirgstošajam dēlam. Jēzus sacīja, ka dziedināšanu var saņemt “tas, kurš tic”. Atbildot, tēvs izsaucās: “Es ticu, palīdzi manai neticībai!” (Mk.9:23-24). Iespējams, ka arī jūs kādreiz esat izjutuši nespēku un izmisumu. Iespējams, ka arī jūs, līdzīgi šim izmisušajam tēvam, esat bijuši gatavi saukt: “Lūdzu, dod man ticību! Ak, Dievs, stiprini manu cerību!”

Dieva dzīvinošais vārds dod ticību

Lasīt tālāk »


Paļaujas, kas pazīst

Uz Tevi paļaujas, kas pazīst Tavu vārdu, jo Tu, Kungs, nepamet tos, kas Tevi meklē. [Ps.9:11]

cilvēki, kas pazīst viens otru

Lasīt tālāk »