160. Kas ir augstākā no Dieva radītajām redzamajām būtnēm?


Meklēt un atrast

Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani! Bet jūs negribat nākt pie Manis, lai iegūtu dzīvību. [Jņ.5:39-40]


Mūžīgais Dievs,
Mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,
Dāvā mums Tavu žēlastību
Pamatīgi un uzcītīgi studēt Svētos Rakstus,
Meklēt tajos visur Kristu un atrast Viņu,
Lai caur Viņu mēs varētu iemantot mūžīgo dzīvošanu.

Tādēļ, mīļais Dievs, palīdzi mums žēlīgi.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.