74. Kam Dievs ir devis tiesības sodīt ļaunumu?


Jēzus Savas mācības gaismā

Monogrāfiskā aprakstā nav iespējams adekvāti “izsvērt” atšķirības starp Jēzus un Viņa laikabiedru mācībām. Tas dod iemeslu rūpīgāk pētīt Viņa “manifestu” un īpašos uzsvarus. Pēc senās sinagogas uzskatiem, Mesijam bija jābūt arī skolotājam. Israēla Bērni bija Grāmatas Tauta, un tā Mesijas mācību var izsvērt tikai ar norādi uz grāmatu Grāmatu – Bībeli.

Jēzus Savas mācības gaismā


Jūdi plaši mācīja, ka Mesija nāks ar jaunu Toru jeb “mācību”, kura lielākoties būs identiska ar Mozus mācību. Tādēļ Jēzus reizēm sacīja: “Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani… Jo, ja jūs ticētu Mozum, jūs ticētu arī Man, jo par Mani viņš ir rakstījis” (Jņ.5:39,46).

Par “jauno Toru”, kuru atnesīs Mesija, rabīni sacīja, ka tā tika izklāstīta jau Ēdenes dārzā. Viņi apgalvoja, ka dienu pēc dienas Dievs veidoja jaunus halakha priekšrakstus, ko cilvēkiem reiz atklās Mesija. Tas nenozīmē, ka mainās Dieva prāta gaita, bet drīzāk runa ir par bauslības jauno pamatu. Šīs “Toras pamatpatiesības” mācīs cilvēkiem novērtēt un izprast lietu cēloniskās saistības. Gudrie atklāj “dziļo izcelsmi”, un līdzīgi darbosies Mesija.

Rietumos ilgu laiku ir bijusi tendence cenzēt Jēzus vārdus – vai Viņš patiešām varēja sacīt šo vai to? Tā “uzlabot” evaņģēliju tiešām varētu tikai tāds, kura psiholoģiskā un morālā būtība var stāties līdzās Jēzus dabai. “Puķainu frāžu skribelētājs”, kā teica kāds jūdu kritiķis, uz to vienkārši nav spējīgs.

Jēzus un Viņa laikabiedru mācības vislabāk var salīdzināt, studējot “Kalna sprediķi”, kurš faktiski ietver Viņa mācības būtību.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.