192. Kādēļ Dieva Dēls sevi tik ļoti pazemoja?


Mierinājums, kad nevarat aizmigt

Vai ir gadījies tā, ka naktī svaidāties un grozāties gultā, un nevarat aizmigt, jo cīnāties ar nemieru un uztraukumu? Bībeles skaidrojums redzamajam attēlam sniegs jums mierinājumu un iedrošinājumu naktīs, kad prāts nespēj apstāties un neļauj jums aizmigt.

Mierinājums, kad nevarat aizmigt


MIERINĀJUMS, KAD NAKTĪS CĪNĀTIES AR NEMIERU

1. Mozus grāmatā 32:22–32 Dievs skaidro, kā kādu nakti Jēkaba sirds bija pilna uztraukuma, jo viņam drīzumā bija jāsatiek ilgi neredzētais brālis Ēsavs (1.Moz.32:11).

Jēkabs pirms tikšanās vaigu vaigā ar Ēsavu domāja, ka nakti pavadīs viens pats. Taču Jēkabs nebija viens! Savā Vārdā Dievs apraksta Jēkaba nakti kā ļoti sīvu cīņu. Šajā naktī Jēkabs cīnījās ar pretspēku, ko viņš uzskatīja par nezināmu pretinieku, ienaidnieku, kas vēlas pārņemt viņu un pat nogalināt.

NAKTS TUMSA APGRŪTINA JŪSU CĪŅU AR NEMIERU

Iespējams, Jēkabā jūs varat saskatīt sevi, jo īpaši tad, kad jūsu dienas rūpes pārtop nakts murgos. Nakts tumsā dienas grūtības pārtop par briesmoņiem, kas apsēduši jūsu prātu! Izprotot to, kas un kāpēc bija Jēkaba pretinieks, šis stāsts par Jēkaba nakts cīniņu jums kļūs par lielu svētību. Jo izrādās, ka Jēkaba pretinieks šajā cīņā bija Dievs! (1.Moz.32:30). Tādā pašā veidā Dievs var cīnīties ar jums, liekot jums svaidīties un grozīties jūsu grūtībās. Kādēļ? Luters skaidro, ka, tāpat kā pasaulīgs tēvs “spēlējas” ar savu dēlu, Dievs “spēlējas” ar jums.

“Dievs spēlējas ar [Savu bērnu], lai viņu audzinātu un stiprinātu viņa ticību, tāpat kā dievbijīgs vecāks atņem savam dēlam ābolu, kas zēnam ticis iedots, ne tāpēc, lai viņš bēgtu no sava tēva vai novērstos no viņa, bet drīzāk, lai viņš tiktu mudināts pievērsties viņam vēl vairāk..”

Dievs nekad nespēlējas ar cilvēkiem kā kaķis ar peli. Drīzāk, kā to skaidro Luters, Dievs “spēlē spēles” ar Saviem bērniem, ko Viņš mīl, lai tos pārbaudītu un stiprinātu.

“..ņemot Jēkaba piemēru, Dievs reizēm spēlējas ar Saviem svētajiem, un, ciktāl runājam par Viņu pašu, diezgan bērnišķīgas spēles. Taču mums, kurus Viņš šādā veidā kārdina, tas šķiet pavisam citādāk. Tomēr tā ir lieliska un ļoti noderīga mācība un vērtīga pamācība, un tā visa rezultātā mēs iegūstam ļoti laimīgu svētību, tas ir, mēs iemācāmies to, “kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs” [Rom.12:2].”

Taču jūs, iespējams, jautāsiet: “Kādēļ Dievs nāk pie manis naktī? Kāpēc ne dienas laikā?” Tas varētu būt tādēļ, ka dienas laikā jūsu acis un prāts ir aizņemti un šīs pasaules lietas ir novērsušas jūs no Dieva. Naktī Dievs vieglāk var pievērst sev jūsu nedalītu uzmanību!

Ja Lutera skaidrojums par to, kā Dievs “spēlējas” ar jums, ir grūti saprotams vai pieņemams, sniegsim jums kādu noderīgu Lutera padomu.

“Ir jāiemācās Dieva brīnišķīgie paņēmieni Viņa svēto pārvaldīšanai, un dievbijīgo sirdīm jāpierod pie tiem. Kad Dievs jums ir devis Savu solījumu, notiks tā, ka, jo vairāk Dievs jūs mīlēs, jo vairāk tas jums tiks slēpts, novēlots un pretēji pavērsts. Jo, ja Dievs jūs tik ļoti nemīlētu, Viņš “nespēlētos” ar jums šādā veidā, tas ir, Viņš neaizkavētu Savu solījumu un palīdzību un nepavērstu to visu otrādi. Tās ir šīs tēvišķās sirds drošākās pazīmes, sirds, kas deg mīlestībā pret jums. Tādēļ miesīgs tēvs, mīlēdams savu dēlu, “spēlējas” ar viņu un apsola nelielu dāvanu, taču viņš vilcinās un izliekas, ka atsacīsies pildīt to, ko ir apsolījis. Viņš tā dara, jo viņš tik ļoti mīl savu dēlu un vēlas sniegt bagātīgas dāvanas ar nosacījumu, ka viņa dēls neatkāpjas.. un pārvar tēva vilcināšanos. Šādā veidā Dievs “spēlējas” arī ar mums.”

ARĪ SĀTANS GRIB CĪNĪTIES UN SPĒLĒTIES AR JUMS

Neapšaubāmi, arī sātans jums var sagādāt raizes vai naktī cīnīties ar jums, neļaujot gulēt un liekot krist izmisumā. Šādās situācijās pieturieties pie savas kristības, brīnuma, caur kuru Dievs jūsos ir iesējis ticību. Ticība ir Dieva dāvana. Un caur Viņa ticības dāvanu Jēzus iemājo jūsos un cīnās ar nelabo jūsos (1.Jņ.4:4). Regulāri piedalieties Svētajā Vakarēdienā, kur saņemat Kristus piedošanu un Viņa spēku ikdienas dzīvei. Jo tādā veidā Dievs stiprina jūsu ticību, iepriecina jūs visgrūtākajos laikos un ļauj jums uzvarēt pat jūsu tumšākajos brīžos.

    Mīļais Kungs Jēzu, no šīs dienas ikreiz, kad nevaru aizmigt, un ikreiz, kad svaidos un grozos gultā, cīnoties ar pretinieka savā prātā, palīdzi man kā Tavam bērnam saskatīt to, ka Tu bieži “spēlējies” ar mani, lai stiprinātu manu ticību un sagatavotu mani lielākām cīņām ar sātanu. Neļauj man uztvert manas nakts cīņas viegli. Tā vietā šajos brīžos un stundās atbalsti mani ar Tava Vārda apsolījumiem. Ļauj man priecāties, atceroties dzirdēto Piedošanas Vārdu un dalību Kristus miesā un asinīs Svētajā Vakarēdienā. Āmen.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.