277. Kas ir dienišķā maize?


Vārdi, kādos saukts Pestītājs, atklāj Viņa būtību

Jēzus un Kristus ir visbiežāk lietotie Pestītāja vārdi. Bieži vien tie tiek lietoti kopā: Jēzus Kristus.

vārdi, kādos saukts Pestītājs, atklāj Viņa būtību


Jēzus – tas ir mūsu Pestītāja personvārds (Mt.1:21; Lk.1:31). Tas ir Viņa bērnības un Viņa jaunības vārds (Lk.2:43; Jņ.6:42). Šis vārds – Jēzus nozīmē “Tas Kungs pestī” vai “Tas Kungs ir pestīšana”. Tam ir vispārēja un arī konkrēta nozīme.

Atbilstoši šī vārda vispārējai nozīmei, arī citus cilvēkus var dēvēt par glābējiem (Soģu 3:9,15) vai pestītājiem. Bet šī vārda konkrētajā nozīmē vienīgi Dievs var tikt dēvēts par Glābēju, Pestītāju: “Vienīgi Es esmu Tas Kungs, bez manis nav cita Glābēja” (Jes.43:11).

Ik reizes, kad tiek runāts par Jēzu no Nācaretes, tiek uzsvērts, ka Viņš ir apsolītais Pestītājs. Jau Viņam vārdu dodot, bija zināms, ka “Viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem” (Mt.1:21). Ir noteikta saistība starp Jēzus vārdu un Veco Derību. Piemēram, pirmais, kurš tika nosaukts vārdā “Jēzus” (ebrejiski Jozua vai Ješua), ieveda savu tautu apsolītajā Kanaānas zemē, bet otrais Jēzus ved savu tautu uz citu apsolīto zemi, debesu Kanaānu (Ebr.4:1-11).

Vārds Kristus nav personvārds tādā nozīmē kā Jēzus. Vārds Kristus norāda uz Viņa sūtību būt par Mesiju. Viņš netika dēvēts par Kristu, kad Viņš bija zēns no Nācaretes. Viņš pieņēma šo vārdu, uzsākot savu kalpošanu. Pēc tam tie, kas Viņu pazina kā Mesiju, sauca Viņu par Kristu. Kristus nozīmē svaidītais, respektīvi, par ķēniņu svaidītais. Vārdiem Kristus un Mesija ir viena un tā pati nozīme. Kristus ir grieķu vārds, Mesija ir ebreju vārds. Vārdi Jēzus Kristus nozīmē Jēzus Tas Kungs vai Jēzus Mesija (Mt.16:13-20; Mt.26:63-64).

Bet Jēzum Kristum ir arī citi vārdi. Katrs šāds vārds norāda uz noteiktu pravietojumu piepildījumu, uz kādu no Viņa misijām, vai izteic ar to saistīto kalpošanu.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.