56. Par ko Dievs uz mums runā ceturtajā bauslī?


Dievišķā izredzēšana ir atkarīga no Kristus

Apustulis saka: “Viņš izredzēja mūs Kristū.” Dievs ir mīlestība, taču ne tāda mīlestība, kas ignorētu grēkus vai atteiktos no Savām taisnības prasībām.

dieviska-izredzesana-ir-atkariga-no-kristus


Šī iemesla dēļ Viņš ir pieņēmis lēmumu, kā samierināt Savu taisnību un žēlastību, proti, ar kādu Vīru, kurā mums jākļūst svētiem un nevainojamiem Bauslības priekšā.

“Jo, ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs: sūtīdams Savu paša Dēlu..” (Rom.8:3). “To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība” (2.Kor.5:21). Viņš mūsu dēļ kļuva par lāstu, lai mēs iegūtu svētību.

Te mēs redzam, ka mūsu mūžīgā žēlastības izredzēšana nebija pamatota uz Dieva mīkstsirdību, bet noziegums bija jāizpērk, pārkāpums jāizdeldē un grēks jāapklāj, lai varētu celt gaismā mūžīgo taisnību (Dan.9:24). Tātad mūžīgā izredzēšana nebija balstīta uz kādu mūsu nopelnu, darbu vai cienīgumu. Kā saka Svētie Raksti — savās asinīs mēs gulējām, kad Apžēlotājs nāca garām un iežēlojās par mums (Ec.16:4).

Tā šī dievišķā izredzēšana ir bijusi pilnībā atkarīga no Kristus, kas ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, mūžīgā Dieva vienpiedzimušais Dēls pēc Gara un Dāvida Dēls pēc miesas, Cilvēka Dēls, sievas dzimums, otrais Ādams. Kristus, lielais Starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, ir maksājis ļoti dārgu maksu, lai nojauktu starpsienu, izpirktu grēku, apmierinātu pilnīgās taisnības prasības un atgūtu pazudušo bērnu un mūsu zudušo mantojumu.

Mūsu mīļajam Kungam tas maksāja ļoti daudz, kad Viņš vairāk nekā trīsdesmit gadus mūsu parāda dēļ atradās verdzībā, lai atraisītu mūs no velna varas un izcīnītu mums taisnību, kas mums ir derīga visai dzīvei visu mūsu ikdienas grēku un nešķīstības piedošanai.

Kristum tas maksāja kliegšanu un asaras, sviedrus un asinis, tomēr tā. Viņš mums izkaroja glābšanu, kas Dieva priekšā ir derīga mūžīgi. Vēlāk pēc Dieva mūžīgās žēlastības lēmuma Viņš mūsu labā kļuva par grēku, jo Tas Kungs Viņam uzkrāva visus mūsu grēkus un Viņam neatlaida neko no bezgalīgā parādu raksta, kas bija jāsamaksā.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.