353. Kas bauda Vakarēdienu sev par labu?


Laulība Bauslības un Evaņģēlija skatījumā

Kristīgajai draudzei ar savu sludināšanu un mācīšanu, kā arī ar priekšzīmīgu dzīvesveidu jāapliecina Dieva svētība un apsolījums laulībai.

Laulība Bauslības un Evaņģēlija skatījumā

Bet katrs kristietis šeit pakļauts arī kārdinājumiem un pārbaudījumiem. Taču nevienam nav tiesību un pilnvaru — neieceļot sevi Dieva autoritātes vietā — pārmainīt vai pat atcelt Dieva nosacīto laulības kārtību un Viņa baušļus. Bet tieši tādēļ arī ir svarīgi šajā situācijā ņemt vērā Dieva vārda darbību Bauslībā un Evaņģēlijā un rīkoties saskaņā ar tiem.

Tas viss pieder pie kritušās pasaules saglabāšanas un aizsardzības pret grēku un ļaunumu. Tieši sestā baušļa lietojuma jomā mēs diendienā uzzinām to, kāds šeit sastopams ļaunums. Bet Dieva apsolījums ir Evaņģēlijs, tas ir, iepriecinošā un atbrīvojošā vēsts par grēcinieka glābšanu no Dieva tiesas ar mūsu Kunga Jēzus Kristus ciešanām un nāvi mūsu vietā.

Jo svarīgākais uzdevums šeit ir tas, lai pēc Dieva Bauslības mēroga tiktu atzīts un apliecināts grēks, lai tiktu apliecināta nožēla un lai Jēzus Kristus Vārdā tiktu apsolīta grēku piedošana.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.