31. Ko Bībele saka par Dieva zaimošanu?


Svarīgākais, kas jāzina par izredzēšanu

Tāda ir Dieva mūžīgā izredzēšana: Viņš mūs izredzēja Kristū — tikai un vienīgi Kristū pirms pasaules radīšanas!

svarīgākais, kas jāzina par izredzēšanu


Kas neuztver nopietni dievišķo izredzēšanu, cenšas, cīnās un skrien ar galvu sienā, kur nav durvju, kur nevar tikt cauri, tam pēc nopietna taisnības skrējiena ir jāsaņem noraidoša atbilde: “Ņem, kas ir tavs un ko esi pelnījis, un ej prom!” Lai cik skarbi tas izklausītos, tomēr Svētie Raksti saka tā: “Padzen kalponi un viņas dēlu! Jo kalpones dēlam nebūs mantot kopā ar svabadās dēlu” (Gal.4:30). “..visi, kas dzīvo bauslības darbos, ir zem lāsta..” (Gal.3:10)

Dievs mūs ir izredzējis Kristū un nodevis Savu Dēlu mokās un nāve, lai izpirktu mūsu grēkus un izcīnītu mums glābšanu, jo Viņu neaizkustina nekas cits nedz debesīs, nedz virs zemes kā vien Viņa paša Dēla asinis un paklausība. Dieva sirds deg par Viņa Dēla godu kā spēcīga uguns, kas piepilda visu pasauli un aprij visu, kas stājas pretī, kaut tas būtu pats lielākais svētums.

Nekad netuvojies Dievam bez Viņa mīļotā Dēla taisnības drēbēm, citādi Viņš tev kļūs kā rijoša uguns. Netuvojies Dievam pats savā vārdā un nekad necenties iegūt Viņa žēlastību ārpus Dieva mīļotā Dēla. Tu savā dievbijībā esi nopietns, cītīgi un dedzīgi lūdz, rūgti raudi par saviem grēkiem, esi nomodā un cīnies pret tiem, un dari daudz labu darbu — tas viss ir labi un brīnišķīgi.

Jā, tu esi labs, dari labu un pat pāri par to, tomēr topi pazudināts, un tas tev neko nelīdz, kamēr tu visu neuzskati par “mēsliem” — lai Kristus un tikai Kristus kļūtu par tavu taisnību un glābiņu.

Tāda ir dievišķā izredzēšana. Tas ir svarīgākais, kas jāzina par izredzēšanu, un tas ir svarīgākais.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.