147. Kāds ir Dievs?


Par žēlastības izredzēšanu

Mūsu glābšana un izredzētība Kristū ir Dieva brīvās gribas lēmums un Viņa paša darbs pēc Dieva gribas labā nodoma. Svētie Raksti saka, ka Dievs visu dara Sava goda dēļ.

Par žēlastības izredzēšanu


Visas lietas ir Viņa dēļ, un Viņam labpatika lemt, ka kritušajai cilvēcei no jauna ir jākļūst par Viņa bērniem Kristū. “Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai..”

Ko par to sacīsim? Ja Dievam ir labpaticis kaut ko darīt, kas Viņu aizkavēs? Kas pretosies Viņa gribai? Tādēļ to sauc par žēlastības izredzēšanu. Tev šķiet, ka tu neesi cienīgs saņemt tik lielu privilēģiju un būt Viņa bērns, bet ko gan tu darīsi, ja tāds ir Dieva gribas labais prāts? Ko tu sacīsi pret Dieva gribas lēmumu?

Reiz Dievs nolēma radīt pasaules un galaktikas — tik daudzas kā jūrmalas smiltis. Citreiz Viņš nolēma Sev radīt bērnus virs zemes, bet, kad tie padevās ienaidnieka kārdinājumam, Dievs vēlējās tos atjaunot ar Glābēja starpniecību. Lai cik samaitāti un necienīgi tie būtu bijuši, Viņš nolēma ar dārgu izpirkumu tos atkal darīt par Saviem bērniem.

Ko sacīsim, ja tāda ir bijusi Dieva gribas labvēlība? Viņš dara visas lietas Sevis dēļ. Tāds ir dievišķās žēlastības izredzēšanas lielais mierinājums. Mums jāsaprot, ka Dieva žēlastība un mīlestība ir no mums brīva un neatkarīga, — tā par izredzēšanu runā Pāvils Vēstules romiešiem 9. nodaļā, kur viņš min piemēru par dvīņiem Ēsavu un Jēkabu, sacīdams. “..vēl pirms viņas bērni bija piedzimuši, pirms tie bija darījuši ko labu vai ļaunu, tā saņēma šādu apsolījumu: vecākais būs jaunākā kalps..” (Rom.9:11-12).

Tāpat arī šeit: iekams mēs bijām radīti, iekams pasaule bija radīta un mēs vēl nebijām darījuši ne labu, ne ļaunu, Dievs mūs Kristū izredzēja par Saviem bērniem un mūžīgās dzīvības mantiniekiem. Protams, šī izredzēšana ir kā varens pērkona grāviens no debesīm pret visiem cilvēciskajiem nopelniem Dieva priekšā. Ar šo grāvienu mums vajadzētu pamosties no mūsu fantastiskajām ilūzijām, ka Dieva žēlastība ir atkarīga no mums pašiem, mūsu dievbijības un mūsu darbiem! Mēs ar saviem nopelniem nākam mazliet par vēlu, jo Viņš mūs izredzēja Kristū pirms pasaules radīšanas! Ak, mūžīgā žēlastība!

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.