195. Kā Kristus tevi atpestīja arī no sātana varas?


Izlasi, ja patiešām vēlies iepazīt Dieva būtību

“Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes. Atplet savu muti, lai Es to piepildu!” [Ps.81:11]

izlasi, ja patiešām vēlies iepazīt Dieva būtību


Ar šiem vārdiem Savu tautu uzrunā pats Kungs, atgādinot, kas Viņš ir. Kad runā visvarenais Dievs, klausīsimies uzmanīgi!

Vispirms jāpiemin galvenais, kam pievēršama uzmanība. Atklādams Sevi, Dievs nerunā tikai par Savām īpašībām, bet pāri visam – sludina Savus darbus.

Jā, patiesi, Dievs ir mīlestības pilns, labs, visspēcīgs, visuzinošs. To un daudz ko citu par Dievu mēs uzzinām Bībelē.

Taču ievērojiet, ka Dievs Savā atklāsmē pirmām kārtām runā par Saviem lielajiem darbiem. Tāpēc, ja patiešām vēlies iepazīt Dieva būtību, vispirms rūpīgi iepazīsti Viņa īstenoto glābšanas darbu mūsu labā.

Lasītie psalmu vārdi vēsta, ka Tas Kungs ir izvedis Israēla tautu no Ēģiptes. Atbrīvošana no verdzības bija varenākais pestīšanas darbs, ko Israēls nekad nedrīkst aizmirst. Ja kāds jautāja: “Kas ir Dievs?” – atbildei bija jābūt: “Dievs ir Tas, kas mūs izvedis no Ēģiptes verdzības.”

Arī mums, Jaunās Derības cilvēkiem, tas arvien jāatceras. Mēs neticam “dievam”, kurš mājo neaizsniedzamos augstumos un raksturojams abstraktos jēdzienos. Nē, mūsu Dievs ir atklāsmes un vēstures Dievs, kas aicinājis Ābrahāmu, glābis Israēlu no verdzības, devis tautai praviešus un beigu beigās sūtījis Savu Dēlu [Ebr.1:1-2].

Atkal un atkal cilvēki jautā par Dievu: kas un kāds Viņš ir? Varbūt arī tu uzdod šādu jautājumu. Ja tā, tad uzklausi vēsti: Dievs ir Tas, kas sūtījis Savu Dēlu Jēzu Kristu mums par Pestītāju. Jā, patiesi, Viņš ir arī tavs Pestītājs. Tāds ir mūsu Dievs.

Atver savu muti, un Viņš to piepildīs! Viņš tevi glābs no visām nelaimēm un visiem taviem grēkiem. Tici Viņam!

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.