102. Ko Dievs aizliedz ar septīto bausli?


Kad atnāks pastarā diena

“Bet tagadējās debesis un tagadējo zemi glabā un uztur tas pats vārds ugunij un bezdievīgo cilvēku tiesas un pazušanas dienai.” [2.Pēt.3:7]

Kad atnāks pastarā diena

Tajos laikos, kad Dievs izpostīja pasauli grēku plūdos, ūdens plūda pār zemi no augšas un apakšas, no visām pusēm, tādēļ nebija redzams nekas cits kā vien ūdens; zemei dabiskā veidā bija jānoslīkst ūdenī. Taču pēc plūdiem Dievs apsolīja nekad vairs neizpostīt pasauli ar ūdeni, par zīmi parādīdams varavīksni pie debesīm.

Pastarā dienā Viņš iznīcinās pasauli ar uguni – tāpat kā toreiz ar ūdeni. Par to raksta arī Sv. Pāvils: “..kad Kungs Jēzus atklāti parādīsies no debesīm ar Savas varenības eņģeļiem uguns liesmās un turēs tiesu pār tiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu Kunga Jēzus evaņģēlijam.” (2.Tes.1:7-8) “..katra darbs tiks redzams: tiesas diena to atklās, jo tā parādīsies ar uguni, un, kāds kura darbs ir, to uguns pārbaudīs.” (1.Kor.3:13)

Tā nu tai brīdī, kad atnāks pastarā diena, uguns vienā mirklī pārņems itin visu, kas ir debesīs un virs zemes. Viss pārvērtīsies pelnos, un uguns pārveidos visas lietas, kā toreiz viss pārvērtās ūdens plūdu laikā.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.