6. Kāda ir Bībele?


Domājiet un saprotiet, kas jums dāvāts Kristū

“Jo mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki, ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru.” [Ebr.3:14]

domājiet un saprotiet, kas jums dāvāts Kristū


Pasaulē ir diezgan daudz pagurušu un atsalušu kristiešu. Reiz viņi nāca pie ticības, bija prieka un entuziasma pilni, taču pamazām sāka pagurt, uzskatot, ka no kristietības nav saņēmuši cerēto.

Viņi sāka meklēt ko citu. Varbūt var atrast kaut ko iespaidīgāku, iedvesmojošāku un interesantāku par mūžseno kristietību?

Vēstule ebrejiem ir rakstīta, domājot tieši par šādiem cilvēkiem. Iesākumā viņu ticība bija dedzīga, taču vēlāk tie pagura un kļuva vienaldzīgi. Viņi sāka filozofēt: varbūt jūdaismam ir kas vairāk, ko piedāvāt? Vai Vecās Derības templis un jaukie, iedvesmojošie dievkalpojumi nav man vairāk piemēroti?

Dieva vārds māca: domājiet un saprotiet, kas jums dāvāts Kristū. Šīsdienas Svēto Rakstu vārdi māca: jūs esat tapuši “Kristus līdzdalībnieki” un nākuši ciešā kopībā ar Jēzu. Jums ir līdzdalība visā, kas Viņš ir un kas Viņam pieder.

Kas mums zināms par Jēzu?

Jēzus Tēvs ir Dievs. Dieva priekšā Jēzus ir taisns. Viņš ir bagāts Debesu valstības mantinieks. Tagad šīs patiesības ir attiecināmas arī uz visiem ticīgajiem. Līdzīgi Jēzum viņi var teikt: Dievs ir mūsu Tēvs, mēs esam taisni un bagāti Debesu valstības mantinieki.

Bet vai tiešām drīkstam tā teikt? Vai mēs nerunājam pārāk lielus vārdus? Nē, lai cik neticami tie izklausītos, tomēr šie vārdi ir patiesi. Lasiet Bībeles vēsti: ikviens, kas tic Kristum, ir Dieva bērns. Un kā bērni mēs esam arī mantinieki – Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki! Lasiet Vēstuli romiešiem [Rom.8:17]!

Nelolo ilūzijas un nedomā, ka vari iegūt vēl ko augstāku un labāku! Vai vari kļūt vēl bagātāks, nekā Viņā jau esi? Vai tad ir vēl kas lielāks un labāks par visvarenā Dieva mīlestību? – Ticībā Jēzum tu šo bagātību esi iemantojis!

Bībele māca stingri turēties pie savas pirmās ticības drošības un pārliecības. Kā bija tad, kad tu sāki ticēt Jēzum? Iespējams, tev nebija daudz zināšanu un izpratnes, tomēr tu zināji, ka Jēzus pieņem grēciniekus Sava vārda dēļ. Kad nāci pie Viņa un saņēmi glābšanu, tu biji drošs un pārliecināts.

Turies pie pārliecības, ka Jēzus mīl grēciniekus un dzīvo sadraudzībā ar tiem. Jā, arī ar tādiem grēciniekiem kā es un tu!

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.