11. Kādus trīs likumus Dievs deva Sinaja kalnā?


Tava gudrība, taisnība, dzīves svētums un pestīšana

Pateicoties Viņam, jūs esat vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. [1.Kor.1:30]

Tava gudrība, taisnība, dzīves svētums un pestīšana


Šī patiesība ir jāatkārto atkal un atkal – ticībā Jēzum cilvēks ir saņēmis visu, kas kristīgai dzīvei nepieciešams. Ticībā tev ir daļa pie Jēzus un visa, kas Viņš ir un kas Viņam pieder.

Dažkārt mēs domājam: tā kā mana ticība ir vāja, tad man pieejama tikai maza daļiņa no lielās pestīšanas un tās spēka, tāpēc es vēlos iegūt stiprāku ticību, lai no Gara spēka saņemtu vairāk.

Tomēr šis uzskats ir maldīgs. Pat visvājākā ticība dod līdzdalību Kristū un dāvā visas žēlastības bagātības, kas Viņā atrodamas.

Šīs bagātības var salīdzināt ar lielu naudas kapitālu, kas noguldīts tavā bankas kontā un ir tavā rīcībā.

Bet kāpēc mana ticība ir tik vāja? Kāpēc man ir tik maz prieka un spēka un mana liecība par Jēzu ir tik nepārliecinoša?

Vaina nav Viņā. Ticība patiesi dara tevi līdzdalīgu pie Jēzus un visa, kas Viņš ir un kas Viņam pieder.

Saņēmis grēku piedošanu Kristū, tu nedrīksti domāt, ka tagad tev jātiecas pēc vēl augstākām Gara dāvanām, lai dzīvotu svēti. Tā nedomā!

Ticībā Jēzum tu esi līdzdalīgs pie Dieva Svētā Gara. Līdzdalība Svētajā Garā nav nekas cits kā līdzdalība Kristū. Viens bez otra tie nevar būt. Dieva Gars ir devis tev līdzdalību Kristū, un Bībele saka: Viņā tev piešķirta Dieva gudrība, taisnība, dzīves svētums un pestīšana.

Varbūt tu vēlreiz jautā: kāpēc es vēl joprojām esmu tik vājš? Kāpēc manā ticības dzīvē nav vairāk spēka? – Es tev atbildu vēlreiz: vaina nav Jēzū. Iespējams, ka tu izturies vieglprātīgi pret pasauli. Varbūt tu nedzīvo Sava Glābēja tuvumā ticībā un lūgšanā? Ja tā ir, tad nebrīnies, ka tavā ticības dzīvē ir tik maz garīga spēka.

Jēzū Tev ir dāvāts viss – visa žēlastība un jaunās dzīves spēks. Atver acis, lai to ieraudzītu un Viņam pateiktos. Jēzū tev ir dāvinātas visas lietas – viss, kas tev nepieciešams gan uz zemes, gan debesīs.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.