118. Ko Dievs piekodina mums ar vārdiem: "Es esmu taisnīgs Dievs"?Tu redzi arhīvu par bagātība debesīs

Sieviete un rotas lietas

Jūsu rota lai nav ārišķīgs matu pinums, zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā tērpjaties, bet apslēptais sirds cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā,- tas ir Dievam dārgs. [1.Pēt.3:3-4]

sieviete un rotas lietas

Lasīt tālāk »Tava gudrība, taisnība, dzīves svētums un pestīšana

Pateicoties Viņam, jūs esat vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. [1.Kor.1:30]

Tava gudrība, taisnība, dzīves svētums un pestīšana

Lasīt tālāk »


Vai bagāts vai nabags mirsi

Bet gadījās, ka nabagais nomira, un eņģeli viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. Arī bagātnieks nomira un tika apglabāts. Un no elles, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savas acis un ieraudzīja Ābrahāmu no tālienes un Lācaru viņa klēpī. [Lk.16:22-23]

bagāts vai nabags

Lasīt tālāk »


Kad Jēzus sacīja šos vārdus?

Tāpēc nezūdaities nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu. (Mt.6:34)

Kad Jēzus sacīja šos vārdus?

Lasīt tālāk »


Depozīts debesīs

Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs stāvat, kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to esmu pasludinājis – citādi jūs būtu velti kļuvuši ticīgi. (1.Kor.15:1-2)

Depozīts debesīs

Lasīt tālāk »