301. Kādēļ arī mazi bērni ir jākrista?


Ne pēc bauslības darbiem

“Mēs – dzimuši jūdi un ne pagānu grēcinieki. Zinādami, ka neviens cilvēks netop taisnots pēc bauslības darbiem, bet ticībā Jēzum Kristum, arī mēs kļuvām ticīgi Kristum Jēzum, lai taptu taisnoti Kristus ticībā un ne pēc bauslības darbiem, jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks nekļūst taisnots.” [Gal.2:15-16]

Ne pēc bauslības darbiem


Pavisam negaidīti Pāvils bija nācis pie gluži nedzirdētas un neticamas atziņas.

Kāda bija šī atziņa?

Viņš bija sapratis, ka piederība Dieva izredzētajai tautai nedod nekādas priekšrocības. Patiesi, viņš bija jūds, nevis pagānu grēcinieks. Viņš bija pildījis Bauslību līdz sīkākajām detaļām un viņam nebija ko pārmest. Tomēr kādu dienu Pāvils attapās un saprata, ka ar Bauslības darbiem taisnība Dieva priekšā nav nodrošināta.

Visi labie darbi, ko viņš bija darījis paklausībā Dieva Bauslībai, viņu neglābj.

Vienlaikus Pāvils saprata vēl kādu būtisku lietu: viņš atskārta, ka ir pavisam cits glābšanas ceļš, proti – ceļš uz Dieva mieru ved caur ticību Jēzum.

Neraugoties uz visiem Pāvila labajiem darbiem, svētais Dievs joprojām apsūdzēja viņa grēkus un neatzina viņa taisnību. Turpretī par taisnu Dievs atzīst ikvienu, kas atradis patvērumu pie Jēzus. Pāvils nāca pie skaidras atziņas: grēcinieki ir pilnīgi visi cilvēki – gan jūdi, gan pagāni. Un tāds esmu arī es!

Pāvilam atlika tikai viens – ticēt Jēzum.

Tālāk Pāvils stāsta par savu atgriešanos. Viņš varēja lepoties ar daudz ko labu, jo vienmēr bija dzīvojis paklausībā Dieva Bauslībai. Nav daudz tādu cilvēku, kas Dieva soģa krēsla priekšā var celt cienīgus Bauslības darbus, – diemžēl šie darbi nebija pietiekami labi!

Visbeidzot Pāvils raksta vārdus, kas sludina brīnišķīgāko vēsti pasaulē. Tie ir Evaņģēlija vārdi: tici Kungam Jēzum, un tu tiksi glābts.

Pāvils bija sācis ticēt Jēzum. Tā ir svarīgākā atziņa šajā pasaulē.

Kā ir ar tevi? Vai esi apjautis un sapratis Evaņģēlija vārdu patiesību? Vai esi Tā Kunga ziņā atdevis visu, kas tu esi un kas tev pieder?

Ja tā, tu esi glābts.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.