1. Kādēļ mums ir jāmācās pazīt Dieva Vārdu?


Nolādēti visi, kuri dara Bauslības darbus

“Ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt attaisnots Viņa priekšā.” [Rom.3:20]

Nolādēti visi, kuri dara Bauslības darbus

Šie visi ir skaidri un spēcīgi vārdi: “ar bauslības darbiem”, “visa pasaule” un “visi cilvēku bērni”. Ir jāievēro, ka Pāvils nenorāda nekādas personas, bet piemin tikai ļaužu centienus, lai šādi ietvertu savā apgalvojumā visas personas un visu ievērojamāko, kas tajās atrodams.

Ja viņš būtu sacījis, ka necilie ļaudis jūdu tautā vai farizeji, vai arī daži bezdievji netiks attaisnoti, tad varētu šķist, ka šim apgalvojumam ir daži izņēmumi, kas ar savas brīvās gribas spēkiem un Bauslības palīdzību tomēr ir tādi, ka nevar tikt nosaukti par pilnīgi nederīgiem. Bet, tā kā apustulis noraida pat Bauslības darbus un sauc tos par bezdievīgiem Dieva priekšā, tad ir acīmredzams, ka viņš nolād visus, kuri veltījuši pārpārēm pūļu Bauslībai un visiem tās darbiem. Taču tikai paši labākie un izcilākie ļaudis veltīja pūles Bauslībai un darbiem, proti, darbodamies ar savu prātu un gribu.

Tā nu, ja tie, kuri ar vislielāko dedzību un pūlēm — gan prāta, gan arī gribas — tas ir, ar visiem savas brīvās gribas spēkiem, centās pildīt Bauslību un darīt tās darbus, turklāt bija saņēmuši arī pašu Bauslību kā Dieva palīdzību un atbalstu, lai tos mācītu un mudinātu, es saku, ja viņi tiek nolādēti savas bezdievības dēļ un nevar tikt attaisnoti, bet par viņiem tiek sludināts, ka Dieva priekšā viņi visi ir miesa — kas tad paliek visam pārējam cilvēku dzimumam? Vai tam ir kas tāds, kas nebūtu miesa un nebūtu bezdievīgs?

Tiek nolādēti visi, kuri dara Bauslības darbus, vai nu viņi tiem būtu veltījuši lielas, vidējas vai mazas pūles, vai arī darījuši visu bez kādas dedzības — tam nav nozīmes. Ļaudis nav spējuši darīt neko vairāk kā tikai Bauslības darbus, taču Bauslības darbi nesniedz taisnību. Bet, ja tie nesniedz taisnību, tad tie apsūdz bezdievībā tos, kas šos darbus dara, un tā arī paliek. Savukārt bezdievji ir vainīgi Dieva priekšā un pelnījuši Viņa dusmību. Tas ir tik skaidrs, ka neviens šeit neko nevarētu iebilst.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.