325. Vai no draudzes izslēgts loceklis var tikt uzņemts atpakaļ draudzē?


Seksa trūkums baznīcā

Laikā, kad baznīcu pedofilijas skandāli pieklusuši un pasaule šausminās par laulības pārkāpēju sodīšanu ar nāvi Irānā, diezgan izvirtušajā Latvijā jaušams trūkums pēc īsta seksa, īpaši kristiešu vidū.

Seksa trūkums baznīcā


Tā ir Latvijas mūžsenā problēma, ka mēs par seksu neko nezinām. Tā tas bija 80-to beigās, un tā tas ir tagad. Ko gan par seksu var zināt izmirstoša nācija? Bet kur ņemt īstus skolotājus, īstos seksa gigantus? Mūsdienās taču informācija par īsto seksu ir pilnīgi nepieejama. Meklē cik gribi, neko atrast nevar. Un arī baznīcā esot klusumus.

Tāpēc laiks visiem kolektīvi apgrēcināties Seksuālajā Revolūcijā, kas iesākas jau šodien. Tieši tur draugi no tālām zemēm izstāstīs visu par attiecībām un seksu.

Iespējams, tas ir tikai reklāmas triks, ka mēs neko nezinām par jauno pannu, tāpēc mokāmies ar veco, bet e-firziķis tiešām cer, ka divu jūsmotāju jeņķiskie semināri sniegs jauniešiem jēgpilnu informāciju, dos motivāciju šķīstībai un aicinās doties laulības kārtā, jo tieši to mums māca sestais bauslis – nepārkāp laulību.

e-firziķis ielūkojās savā grāmatu plauktā un atrada virkni interesantas kristīgas lasāmvielas latviešu valodā par šo jautājumu, un secināja, ka, patiesi, neviens no mums nezina visu par attiecībām, ģimeni, seksu un laulības turēšanu, bet tomēr nepieciešamības gadījumā varam uzzināt visu cik nepieciešams zināt. Turklāt, nopietni kristīgi sludināji šajos jautājumos iesaka būt lakoniskiem, lai neapgrēcinātu lasītāju.

Tādēļ e-firziķis pēc neliela ievadiņa jums pastāstīts, kas ir divi lielākie maldi, kas mīlestības un seksualitātes jautājumos ir nodarījuši lielāko postu baznīcai un arī pasaulei.

Apdomājies, e-firziķis sacīja, ka vīrietim un sievietei laulība ir neizbēgama. [1.Kor.7:2] Tas gan izklausās šausmīgi, vai ne!

Te nav runa par to, ka mēs visi esam lielākie laulības pārkāpēji, kas ir nesavaldīgi, un ik dienas sevi apgrēcina domās, vārdos un darbos, un kuri sevī nerod spēku kļūt citādiem. [1.Kor.7:5; Mt. 5:28]

Laulības neizbēgamība ir tajā, ka, pirmkārt, Dievs sacīja: “Nav labi cilvēkam būt vienam; Es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam.” [1.Moz.2:18] un, otrkārt, “labāk iedoties laulībā nekā kaist kārībā.” [1.Kor.7:2;9].

Tātad tas nenozīmē neko citu, kā vien to, ka cilvēks laulībā var realizēties arī seksuāli un visu savu iekāri un tieksmi virzīt uz laulāto draugu, [Augstā.dz.1] kā arī apmierināt savu vēlmi radīt pēcnācējus. [1.Moz.1:28]

Tiktāl laulība attiecas uz visiem cilvēkiem, bet runājot par kristiešiem atliek vien piebilst, ka viņi ir priviliģēti ar to, ka Svētais Gars ticīgajos nes Gara augli [Gal.5:22; Ef.5:9], kas arī ir pienācīgi atgriešanās augļi, [Mt.3:8] proti, viņiem ir spēks dzīvot, kā svētiem piederas. [Ef.5] Viņi nožēlo savu grēcīgumu un grēkus [arī saistībā ar sesto bausli] un tic grēku piedošanai Jēzus Kristu asinīs [1.Pēt.1:19; Mt.26:28].

Tālāk e-firziķis runās par maldiem.

Pirmkārt, maldus radīja Austrumu idejas, kas jau apustuļu laikā izplatījās gnostiķu sektās. Arī šodien šīs idejas dzīvo gan cilvēku domāšana, gan dažādās reliģijās un sektās, proti, ka miesa ir ļauna, bet dvēsele šķīsta. Visa ļaunuma sakne esot miesas vēlmēs un iekārēs, bet dvēsele ir brīva no visa tā. Tā nu viņi sludina, ka dvēsele ir jāsargā no miesas ietekmes.

Šāda domāšana iespaidoja normālu un veselīgu dzīvi, protams, arī seksuālo dzīvi. Līdz ar to seksualitāte tika uzskatīta par ļaunu un apslāpējamu.

Piemēram, kādi no viņiem domā, ka lielais cilvēces grēks, nebija nekas cits, kā Ādama un Ievas precības.

Redziet, draugi, cik mulsinoši mēs tiekam mācīti. Bet cilvēka grēks nebija sekošana Dieva pavēlei [1.Moz.1:28], bet gan tās pārkāpšana [1.Moz.3:6].

Un tā kā vieni maldi noved pie citiem, tad no šie maldi nevarēja aizvest nekur citur, kā vēl lielākos maldos. Un tā arī notika.

Kā protests pret šo nezināšanu, neizpratni un neinformētību pasauli piepildīja pilnīgi pretējas idejas.

Iespējams, pirmajā brīdi tas atgādinās pirmo cilvēku apgaismotāju čūsku, [1.Moz.3:4-5] kura vienmēr steidzas “apgaismot” un “atbrīvot” cilvēkus no “aizspriedumiem” un “nezināšanas.”

Tā nu velna apgaismotajā pasaulē ik uz soļa ir saprotams erudīts attiecību un seksa eksperts, kurš sitot kulakā kā šļakst, ir gatavs bez maksas ikvienu “apgaismot,” lai visi mācētu “drošu seksu,” uzskatītu kopošanos par tikpat normālu parādību kā ēšana un dzeršana, bet atturēšanos par kaitīgu veselībai, lai visi noniecinātu laulību vai to pārtrauktu, piemēram, “nesaderības dēļ,” jebkuru kopdzīves formu uzskatītu par līdzvērtīgu laulībai vai pat pārāku par “vecmodīgo” laulību, un neapslāpētu savas dziļākās seksuālās fantāzijas un vēlmes.

Tādēļ arī ir vairojusies laulību pārkāpšana, laulību šķiršana, izlaidīga dzīve un seksualitātes izpaušana un seksuālo tieksmju apmierināšana visdažādākajos veidos, kas veicina cilvēktirdzniecību, nedzimušu bērnu slepkavošanu, mazgadīgo iesaistīšanu prostitūcijā, homoseksuālistu propagandu un pasaules un e-pasaules nekontrolējamu piesārņošanu ar pornogāfiskiem materiāliem. Un par to ir atbildīgi neierobežotas seksualitātes sludinātāji, kas izraisa pārmērīgu seksuālu izsalkumu cilvēkos, kas noved pat līdz vispataloģiskākām izpausmēm.

Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību; tā ir elku kalpība. [Kol.3:5] Sargaities no netiklības! Katrs cits grēks, ko cilvēks dara, paliek ārpus miesas, bet, kas netiklības grēku dara, grēko pie savas paša miesas. [1.Kor.6:18] Netiklība, visāda veida netīra dzīve vai mantkārība lai pat vārda pēc jums ir sveša [Ef.5:3], ka man nav jāskumst par daudziem, kas grēkojuši un nav atgriezušies no savas netikumības, netiklības un izlaidības, ko tie darījuši. [2.Kor.12:21; 1.Kor.6:15-16]

Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs [Rom.12:2]. Atraujaties no visa, kas ļauns. Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai [1.Tes.5:23].Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

12 atsauces par “Seksa trūkums baznīcā”

 1. Sandra Urtāne:


  Bet īstenībā vēst ir par šķīstību, pacietību, uzticību un pāŗi visam par Dieva mīlestību, kam uzticēt attiecības. Žēl, ka sātanam izdodas visas labās lietas pagriezt pretēji. Patiesībā cilvēki, kas kalpos šīs dienas Latvijā, ir saņēmuši brīnišķīgu aicinājumu http://www.moralrevolution.com

 2. Roberto:


  Sandra, sakāmvārds vēsta: “ne vis ir zelts kas spīd!” Tāpat arī Pāvils mūs brīdina, ka “pats sātans izliekas par gaismas eņģeli”. Tas, ka šie cilvēki ir saņēmuši brīnišķīgu aicinājumu, vēl nenozīmē, ka tie pasludina Dieva prātu pilnībā http://www.ebaznica.lv/?p=207

 3. Kristine Libeke:


  Jaa, es ar’ par tiem Jenkjiem domaaju, varbuut ,ka kaut ko arii Latvijai lidzees….hahahhah:)

 4. gviclo:


  autors taču sacīja, ka cer uz jēgpilnu informāciju, kas dos motivāciju šķīstībai un aicinās doties laulības kārtā. Vai tad raksts būtu pret konkrētajiem amerikāņiem, nevis pret seniem maldiem?

  Ar cieņu,
  gviclo

 5. Sandra Urtāne:


  Jēzus teica, ka lai vērtējam koku pēc tā augļiem. Labs koks nevar dot sliktus augļus un ērkšķus..Viņš teica arī, ka tas kas nav pret mums, tas ir par mums..un vēl Viņš mācīja, ka lai netiesājam…un ka pasaule mūs pazīs pēc mīlestības mūsu starpā. Vakar biju uz šo konferenci, kopā ar ļoti ļoti daudz jauniešiem, kas tur bija, dziedāju slavu un mīlestību Jēzum, liekot Viņu pirmajā vietā sirdī (ko arī mudināja sludinātāji), Jēzus bija tas kas tur “spīdēja”. Šie jaunieši, kas tur bija atnākuši bija gaismas aizskarti un es tur nejutu neko ļaunu un kaitīgu:) (Aizej un redzi pats!) Lai tev un tavem draugiem svētīga diena!

 6. Roberto:


  Sandra, Dieva vārds netiek pareizi sludināts, ja mācītājs ļauj cilvēkiem ticēt, ka viņi ir atgriezti, tiklīdz viņi ir atbrīvojušies no zināmiem trūkumiem un veltījuši sevi kādiem godbijīgiem darbiem un tikumiskiem vingrinājumiem. http://www.ebaznica.lv/?p=3376

 7. Sandra Urtāne:


  Roberto, bet par to jau nav tur runa!:) Jā, tur atgādināja par to, ka vienīgā brīvība un pareizs pašnovērtējums var būt tikai tad, ja pazīsti Jēzu. Jā tur bija aicinājums (līdztekus aicinājumam jau esošiem kristiešiem sirdī pirmo vietu atdot sekošanai Jēzum) arī tiem, kas nepazīst Kristu, atsaukties aicinājumam par viņiem aizlūgt, bet netika teikts, ar to pietiks, lai viņi tiktu glābti. PAr mums katru savureizi ir lūgts pirms mēs esam saņēmuši glābšanu (citam tā bijusi vecmāmiņa, citam kaimiņi, citam draugi, citam svešs Dieva atsūtīts cilvēks), bet tālākais ceļš jau ir Gara darbs pie cilvēka sirds un paša izvēle atzīt grēkus un tapt jaunam. (“Nāc un redzi pats! – tā teica viens no mācekļiem otram, kad aicināja ieaudzīt Jēzu!)

 8. Roberto:


  Sandra, Dievs ar mums, cilvēkiem, negrib citādi darboties kā vienīgi caur Savu ārējo vārdu un sakramentu. Bet viss, kas bez šī vārda un sakramenta tiek daudzināts par Garu, ir velns.

 9. Aivars Alksnis:


  Kā Tu zini, kā Dievs darbojas? Vai Tu Viņam esi devis direktivas?
  Man ir laba vēsts Dievs ir dzivs un komunicē ar cilvēkiem.

 10. Juris:


  Cien. Sandra! Gribu parunāt ar Tevi līdzībās. Tas dod iespēju labi satvert nesaprotamas lietas caur saprotamām, ar ilgstošu pieredzi stiprinātām lietām.
  Cilvēka ticības ceļu varētu salīdzināt ar parastu vidusskolu. Pirmklasnieks, kurš pus gadu nomācījies un sapelnījis daudzas uzslavas (atzīmes tagad laikam neliek??), šis pirmklasnieks ir ļoti liels savā pārliecībā un ir gatavs uzskatīt , ka zina visu un var jau arī pamācīt citus (Vai atceries sevi?).
  Nu tā. Bet ar katru nākošo gadu, iegūstot jaunas zināšanas, šī pārliecība iet mazumā, līdz, 12. klasē ir skaidrs, ka patiesībā nezini neko, jāmācās vēl un vēl.
  Tāpat, Sandra, notiek ar kristiešiem. Es nesākšu izsvērt, cik tas ir slikti, cik labi. Laikam jau gan satvert īstu atziņu ir iespējams tikai no savas pieredzes.
  Ir interesanti piedalīties emocionālās sapulcēs un priecāties par sajūtām, kas no tām rodas. Bet ir labi to visu daudzreiz pārdomāt un nosaukt lietas īstajos vārdos.
  Gadījumā, ja Tu atzīsti, ka Svētie Raksti ir visuzticamākais avots, pievērs uzmanību daudzajām vietām “Jaunajā Derībā”, kuras aicina pārbaudīt, neskriet pakaļ visiem gariem,no mazām dienām zināt Rakstus utt.
  Vai gan Jēzus apustuļi velti biedēja mūs, vēlākās kristiešu paaudzes?
  Paaudzes, kas sakās pazīstam Jēzu…
  Mans novēlējums Tev, mīļā Sandra – neuzskatīt par lieku laika tēriņu atkal un atkal atkārtot zināmas(?) lietas, nu, piemēram, ko nozīmē pazīt Jēzu.
  Jo redzi, tā mūsu 12. klase vēl ir ļoti tālu. Bet mēs tur nonāksim, ko vēlu arī Tev. Kad satiksimies tur, tad arī visu parunāsim sīkāk.
  Lai Dievs Tevi svētī un pasargā!

 11. Roberto:


  Aivar, redzu Tu esi ļoti erudīts.

  Tas, ka Dievs ir dzīvs un darbīgs, man nav nekāds jaunums, taču esi tik laipns un paskaidro, kādos veidos Dievs ar cilvēkiem komunicē?

 12. Aivars Alksnis:


  Roberto, es ceru, ka Tu patiesi meklē Patiesibu, un nevis domā, ka visu jau zini, un centies izaicināt uz diskusiju. Vēlot iepazit Viņu, AivarsLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.