Ieskaties

1 komentārs par “Pasaka par trīs sivēntiņiem – Tikai pieaugušiem

  1. 1. (viens) ir skaidrs katram kristietim – ” Tas Kungs” par ko iet runa = Jēzus.

    Kāpēc talyc domā, ka, lasot par To Kungu, kristietim vienmēr būtu jādomā par Jēzu, nevis par Trīsvienīgo Dievu?

    Tev nebūs kurlu lādēt, nedz aklajam likt šķērsli ceļā…

    Esmu nereti lasījis luterāņu viedokli, ka aiz tā, kas Bībelē tieši pateikts, nevajadzētu meklēt alegorijas vai līdzības, ja uz to nav norādes. talyc piedāvātā interpretācija Mozus bauslības fragmentam man šķiet ar to esam pretrunā. Mozus runā par zināmiem cilvēku grēkiem – par to, ka ir grēks lādēt kurlo (kaut arī viņš to nedzird) un likt šķērsli ceļā aklajam (kaut arī viņš to neredz). Dievs to gan dzird, gan redz, gan zina, un grēciniekam būs no Viņa bīties. Vai alegoriska izpratne par garīgi kurliem un garīgi akliem cilvēkiem, kurus nevajadzētu pārliecināt – saskaņā ar Mozus bauslības kontekstu tas pat ir grēks -, t.i., ar bauslību nolādēt un mest viņiem ceļā šķērsli, ir saskaņā ar luterisko pieeju Bībeles lasīšanai?

Atbildēt