4. Kas ir Bībele?Tu redzi arhīvu par tukšie darbi

Kristietības summa

Ne reliģija dara mūs labus Dieva priekšā, bet gan vienīgi Dievs mūs dara labus, tas ir atkarīgs no Viņa veikuma. Tā priekšā zūd visas mūsu prasības.

Lasīt tālāk »Mūsu garīgā kalpošana

Es jums lieku pie sirds, brāli, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. [Rom.12:1]

mūsu garīgā kalpošana

Lasīt tālāk »


Pasaka par trīs sivēntiņiem – Tikai pieaugušiem

Kur ellē rodas tādi, kas ar savu gudrību ir nostājušies pāri pār Rakstu skaidrībai un savu taisnību turējuši augstāk par Dieva taisnību? Kurp, pie velna dodas tie, kas savā vieglprātībā nav Dievu bijušies nedz arī vella ļauno un nelietīgo dabu pamanījuši? Kam gan es tādus paš-gudros varētu pielīdzināt? …Tik vien kā divi dumjām cūkām no pasakas „Trīs sivēntiņi”, kam nav stingri celta mājokļa un ļaunajam ienaidniekam nākot, to salmu namiņi gāžās un žagaru sētas salūzt, bet pašiem celtniekiem uziet liels posts.

Pasaka par trīs sivēntiņiem - Tikai pieaugušiem

Lasīt tālāk »


Milzu krusts Teksasā

Amerikā viss ir liels. Ja jāpielūdz lielais Dievs, ari pielūgsmes vietai jābūt lielai.

Lasīt tālāk »


Apstrīd Bībeles austrumu gudro gudrību

Anglikāņu baznīcas teologi sākuši šaubīties, vai Bībelē minētie trīs gudrie vīri no austrumu zemes, kuri, sekojot zvaigznei, ieradās apraudzīt Betlēmē piedzimušo Jēzu, vispār bijuši trīs, gudri un vīrieši.

Lasīt tālāk »