34. Kad ir atļauts zvērēt un tas arī jādara?


Jēzus Kristus apliecināšana

Jēzu Kristu sludina daudzos veidos un dažādu motīvu dēļ (Fil.1:18).

Jēzus Kristus apliecināšana - Jēzu Kristu sludina daudzos veidos un dažādu motīvu dēļ

Šai ziņā Kristus sludināšana mums vienmēr ir jau iepriekš noteikta, un, proti, Viņu sludina ne vien kristīgajā draudzē un ne tikai kristīgā draudze, bet zināmos apstākļos arī draudzes pierobežā, konkurējot ar to, pat draudzes vajātāji to ir darījuši (Pāvils).

Bet kristoloģiskais uzdevums attiecas uz jautājumu, kā un kur Kristus tiek pareizi sludināts un apliecināts.

To nosaka pieņēmums, ka pareizo Kristus apliecināšanu var veikt vienīgi Svētais Gars, kas tāpēc arī ir Kristus Gara klātesamības zīme un mēraukla (Mt.10:32-33; Mk.8:34-38; Lk.9:26; 12:8; 2.Tim.2:11).

Šajā izpratnē kristieša esamību nosaka Jēzus Kristus vārds* .

Kristieši ir kristieši tāpēc un ar to, ka viņi kristībā ir saņēmuši Gara dāvanu un kļuvuši par Kristus miesas locekļiem.

Tā rezultātā kristīgā draudze sapulcējas Jēzus vārdā (Mt.18:20), tā nes Jēzus Kristus vārdu (Ap.d.11:26) un šo vārdu piesauc (1.Kor.1:2; Rom.10:8), bet arī vajāta tā tiek vienīgi šī vārda dēļ (Mk.13:13; Lk.21:12-17; Jņ.15:21; Ap.d.5:41; 9:16; Ebr.13:13; 1.Pēt.4:14-16; Ap.d.2:3).

Jo vienīgi šajā vārdā ir dota pestīšana (Ap.d.4:12).


* – Personvārds

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.