346. Kāds spēks ir maizē un vīnā - Kristus patiesā miesā un patiesās asinīs?Tu redzi arhīvu par zudusī paradīze

Kas tad ir taisnība un patiess svētums?

Abas šīs īpašības, kas veido Dieva tēlu cilvēkā ietver patiesas zināšanas par Dievu, pilnīgu gribas pakļaušanos Dieva likuma prasībām, un dvēseles taisnumu Dieva priekšā. Šādā svētā nevainīgumā un šķīstībā sākotnēji tika radīta cilvēka dvēsele un miesa, lai Dievs tēls atspīdētu viņā kā dzīvā spogulī. Sekojoši cilvēka prāts atspoguļoja Dieva gudrību; dvēsele atspoguļoja Dieva labestību, pacietību un iecietību; cilvēka sirds, jūtas atspoguļoja Dieva mīlestību un žēlsirdību; griba atspoguļoja dievišķu taisnību, svētumu un šķīstību; dievišķa laipnība un patiesība parādījās cilvēka vārdos un darbos, bet Dieva spēks – cilvēkam dotajā valdīšanā pār dabas pasauli. Tā visa rezultātā cilvēkam bija jābūt laimīgam, svētītam un dižena miera pilnam, pagodinot savu Radītāju. Cilvēkā nebūtu nekādu baiļu un skumju. Dieva tēla dēļ cilvēka prāts būtu pakļauts Dievam, cilvēka griba pakļauta prātam, savukārt jūtas un citas spējas pakļautas gribai.

Kas tad ir taisnība un patiess svētums?

Lasīt tālāk »Vai Dievs pajokoja?

Kad varavīksne pacelsies mākoņos un Es to ieraudzīšu, tad Es arī pieminēšu mūžīgo derību starp Dievu un ikvienu dzīvu radījumu, ikvienu miesu, kāda vien ir pasaulē. [1.Moz.9:16]

Vai Dievs pajokoja?

Lasīt tālāk »


Pasaka par trīs sivēntiņiem – Tikai pieaugušiem

Kur ellē rodas tādi, kas ar savu gudrību ir nostājušies pāri pār Rakstu skaidrībai un savu taisnību turējuši augstāk par Dieva taisnību? Kurp, pie velna dodas tie, kas savā vieglprātībā nav Dievu bijušies nedz arī vella ļauno un nelietīgo dabu pamanījuši? Kam gan es tādus paš-gudros varētu pielīdzināt? …Tik vien kā divi dumjām cūkām no pasakas „Trīs sivēntiņi”, kam nav stingri celta mājokļa un ļaunajam ienaidniekam nākot, to salmu namiņi gāžās un žagaru sētas salūzt, bet pašiem celtniekiem uziet liels posts.

Pasaka par trīs sivēntiņiem - Tikai pieaugušiem

Lasīt tālāk »


Selena Gomez & The Scene: Naturally

Izmet skumjas no savas sirds un turi tālu nost no savas miesas ciešanas,
jo jaunība un tumšās matu cirtas ātri zūd.

Piemini savu Radītāju savā jaunībā, pirms tās ļaunās dienas nāk
un tie gadi tuvojas, par kuriem tu vēlāk sacīsi: tie man nepatīk!

Pirms vēl saule un dienas gaisma, mēness un zvaigznes satumst
un pirms vēl mākoņi atkal atgriežas pēc lietus…
…kamēr vēl dzird putnus čivinām un visas dziesmu meitenes apklusušas.(Sal.māc. 11:10-12:4)

Lasīt tālāk »


Black: Woderful Life

Un Dievs Tas Kungs sacīja: “Nav labi cilvēkam būt vienam;
Es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam.” Tad Dievs Tas Kungs veidoja
no zemes ikvienu lauka zvēru un ikvienu putnu gaisā un pieveda tos pie cilvēka, lai redzētu,
kādā vārdā viņš tos nosauks, un, kā cilvēks nosauktu ikvienu dzīvu radījumu, tāds lai būtu tā vārds.
Un cilvēks nosauca vārdā visus lopus, visus putnus gaisā un visus lauka zvērus,
bet viņš neatrada palīga, kas viņam atbilstu. (1.Moz.2:18-20)

Lasīt tālāk »