213. Kā Bībele attēlo šo Svētā Gara darbu?


Laulība ir ekskluzīva, vienreizēja un neatkārtojama

Pēc grēkā krišanas vīra un sievas attiecības ir apgrūtinātas ar sievas atkarību un vīra valdīšanu (1.Moz 3:16).

laulība ir ekskluzīva, vienreizēja un neatkārtojama


Laulību atjauno Kristus, Viņā vīrs un sieva ir viena miesa, un tas nekādā ziņā nav ierobežots tikai ar miesīgo saistību. Tas ir Kristus atjaunotās un Viņa sadraudzībā vadītās un balstītās laulības brīnums. Grēkā krišanas sekas vīra un sievas attiecībās pārvar Kristū notiekošā atjaunošana un svētdarīšana.

Jēzus, pamācot Savus mācekļus, viņiem cieši atgādina sesto bausli. Bet tikpat cieši tiek piekodināts, ka nevar būt nekādas laulības šķiršanas un šķirteņu laulības — arī tad, ja pēc Mozus bauslības šķiršanās iespēja pastāv: “Ir arī sacīts (5.Moz.24:1; sal. Sīr.25:33 u.t.): ikviens, kas no savas sievas šķiras, tas lai tai dod šķiršanās rakstu. Bet Es jums saku: ikviens, kas no savas sievas šķiras, izņemot netiklības gadījumu, tas viņu spiež laulību pārkāpt; un, ja kas atšķirtu precē, tas pārkāpj laulību.” (Mt.5:31-32)

Līdzīgi ir Kunga vārdi: “Katrs, kas atlaiž savu sievu un apprecē citu, pārkāpj laulību, un tas, kas precē tādu, ko vīrs atlaidis, arī pārkāpj laulību.” (Lk.16:18)

Kunga vārdi ir pilnīgi nepārprotami un skaidri: laulības šķiršana ir laulības pārkāpšana, tāpat kā šķirteņu laulība. Jo laulība ir ekskluzīva, vienreizēja un neatkārtojama.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.