64. Kad mēs kalpojam saviem vecākiem?


Bauslības darbi un ticība Jēzum

Zinādami, ka neviens cilvēks netop attaisnots pēc bauslības darbiem, bet ticībā Jēzum Kristum. [Gal.2:16]

Bauslības darbi un ticība Jēzum


Vārdi “Bauslības darbi” sevī ietver loti daudz.

“Bauslības darbi” ir jāsaprot vienkārši kā pretstats žēlastībai. Viss, kas nav žēlastība, ir Bauslība jeb likumi — vai tie būtu tiesu vai ceremoniālie likumi, vai arī svētie desmit Dieva baušļi. Tādēļ, ja arī tu darītu Bauslības darbus, ko prasa bauslis: “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds” (nemaz nerunājot par to, ka neviens cilvēks to nav darījis un arī nespēj darīt), ar šiem darbiem tomēr nebūsi attaisnots Dieva priekšā, jo ar Bauslības darbiem neviens cilvēks netop attaisnots.

Tātad Pāvilam “Bauslības darbs” apzīmē jebkuru darbu, kas prasīts visā. Bauslībā, — vai tas būtu ceremoniālo likumu, vai desmit baušļu darbs. Tomēr, ja desmit baušļu darbs nespēj cilvēku attaisnot, tad vēl jo mazāk to spēj apgraizīšana, kas ir ceremoniālā likuma darbs. Sacīdams sev ierastajā. veidā. „ar Bauslību” vai „ar Bauslības darbiem (tas Pāvilam nozīmē vienu un to pašu) neviens cilvēks netop taisns”, apustulis runā par visu Bauslību, pretstatīdams ticības taisnību visai Bauslības taisnībai.

Šādas taisnības dēļ — Pāvils saka — neviens cilvēks netop taisns Dieva priekšā. Savukārt ticības taisnību Dievs mums pielīdzina bez kādiem mūsu nopelniem, tikai no savas žēlsirdības, Kristus dēļ.

Nav šaubu, ka, ja jau pati Bauslība ir svēta, taisna un laba, tad arī Bauslības darbi ir svēti, taisni un labi; un tomēr ar tiem neviens cilvēks netop taisns Dieva priekšā.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.