281. Cik bieži mums ir vajadzīga lūgšana pēc grēku piedošanas?


Lietas, ar kurām baznīca nāk pie visām pasaules tautām

Tas, kas attiecas uz baznīcas realitāti, attiecas arī uz visām mūsu ticības realitātēm: tās ir aptveramas bērnam, tomēr neviens pieaugušais nekad nav tās pilnībā apguvis.

Lietas, ar kurām baznīca nāk pie visām pasaules tautām

Luters “Šmalkaldes artikulos” saka:

“Paldies Dievam, septiņus gadus vecs bērns zina, kas ir baznīca, proti, svēti ticīgie un avis, kuras uzklausa sava Gana balsi.”

Un tomēr pat visgarākā dzīve nav pietiekami gara, lai pilnībā izprastu visu šis apliecības dziļumu, pat tad ne, ja tā ir ticības pārdzīvojumiem tik pārbagāta dzīve kā Luteram. Iespējams, ka kristīgā pasaule sapratīs, ko tā ir apliecinājusi ar vārdiem: “Es ticu uz vienu svētu, vispārēju baznīcu,” — vienīgi atskatoties uz pieredzi, kas gūta garo baznīcas vēstures gadsimtu gaitā.

Mēs pārdomājam baznīcas dievišķo brīnumu, runājot par Svēto Vakarēdienu. Jo baznīca un altārsakraments ir saistīti īpašā veidā. Saskaņā ar mūsu ticības apliecību mācību, baznīcai ir trīs raksturīgas pazīmes: Evaņģēlijs, Kristība un Svētais Vakarēdiens. No visa pārējā baznīcas īpašumā esošā nepieciešamības gadījumā varētu arī atsacīties. Taču tur, kur ir Kristus baznīca, ir jābūt šim trim lietām. Evaņģēlijs ir jāsludina; cilvēki ir jākrista; Svētais Vakarēdiens ir jāsvin. Un šie trīs žēlastības līdzekļi pastāv vienīgi baznīcā.

Mūsdienu pasaulē ir daudz reliģisku vēstījumu, kas spēj aizkustināt cilvēkus un aizskart viņu sirdis, taču ir tikai viens Evaņģēlijs. Jo Evaņģēlijs ir žēlastības pilna vēsts par grēku piedošanu Kristus vārdā!

Jēzus Kristus godība un Viņa pestījošā darba būtība ir šāda: grēku piedošana pastāv vienīgi Viņā, Viņa dēļ un nekur citur virs zemes. “Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielidzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam, Kristus sūtīti, un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā: ļaujieties salīdzināties ar Dievu! To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība” (2.Kor.5:19-21). Šis ir Evaņģēlijs un nekas cits. Tieši ar šo Evaņģēliju baznīca nāk pie visām pasaules tautām.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.