291. Ko mēs apliecinām ar Svētās Lūgšanas galavārdiem?


Viss tiek uzturēts ar Dieva vārdu

“Tiem, kas to apgalvo, paliek apslēpts, ka vecos laikos debesis un zeme ir cēlušās Dieva vārda spēkā no ūdens un ar ūdeni. Tāpēc arī toreizējā pasaule gāja bojā ūdens plūdos.” [2.Pēt.3:5-6]

Viss tiek uzturēts ar Dieva vārdu

Šai vietā Sv. Pēteris diezgan asi runā par radīšanu. Arī senlaikos debesis un zeme stāvēja stingri; tās bija radītas no ūdens un ar ūdeni — Dieva vārda spēkā. Debesīm un zemei ir bijis savs iesākums, tās nav mūžīgas. Debesis ir veidotas no ūdens; gan augšā, gan apakšā ir bijis ūdens. Savukārt zeme ir radīta un pastāvējusi ūdenī, — kā raksta Mozus un uz ko šeit norāda Sv. Pēteris. Tas viss tiek uzturēts ar Dieva vārdu, gluži kā ar to ir ticis radīts. Ja Dievs to neuzturētu, tad zeme drīz vien aizietu bojā ūdenī.

Dievs ir sacījis spēkpilnus vārdus: “Lai saplūst vienkopus ūdeņi, kas zem debesīm, ka sausums taptu redzams” (1.Moz.1:9), tas ir, lai ūdeņi pašķiras un dod vietu zemei, ka tā kļūtu redzama un apdzīvojama. Citādi, kā tas būtu no dabas, ūdeņi pārpludinātu zemi. Tā nu šī ir viena no lielākajām brīnumu zīmēm, kādu Dievs dara vēl šodien.

Tā nu Sv. Pēteris grib sacīt: zobotāji ir tik patvaļīgi un nocietinājušies, ka negrib dot godu Svētajam Garam un izlasīt, kā Dievs uztur zemi ūdeņu vidū, lai saprastu, ka viss ir Dieva rokās. Tādēļ, kā Dievs toreiz ir noslīcinājis zemi, tāpat Viņš darīs vēlreiz. Šo piemēru mums vajadzētu ņemt pie sirds, jo, kā Dievs nebija melojis toreiz, tāpat Viņš nemelos arī tagad.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.