358. Vai ticībā vēl vājš kristietis var piedalīties Vakarēdienā?


Kristus liecinieks adventā

Jānis Kristītājs teica: “Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc: sataisait Tā Kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis.” [Jņ.1:23]

Kristus liecinieks adventā


Adventa laikā mēs esam aicināti pārdomāt Kristus apliecināšanu. Kristus mācekļi dzīvo pasaulē, gaida sava Kunga atnākšanu un dod par to liecību.

Kādai tad ir jābūt liecībai par Kristu.

Lūk, kā liecināja Jānis Kristītājs. Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā ir stāstīts par to, kā jūdu vecajie sūta pie Jāņa Kristītāja reliģiskos ekspertus. Šīs vizītes mērķis ir pārliecināties, vai Jānim nav kādas mesiāniskās ambīcijas. Jānis atbild viennozīmīgi: “Es neesmu ne Kristus, ne Ēlija, ne gaidāmais pravietis.” Bet kas tad viņš ir?

Jānis saka: “Es esmu bezpersoniska balss, kas liecina par Kristu. Es neesmu pat saucējs. Neskatieties uz mani. Es neesmu nekas. Vergi atraisa kungiem sandales, bet es neesmu Kristum cienīgs tā kalpot. Es neesmu nekas. Skatieties uz Kristu. Viņš ir jūsu vidū.”

Mums ik dienas nākas dzirdēt: “Te ir Kristus atnākšana! Tur ir Kristus.” Vēl nāk dažādi sludinātāji un saka: “Man ir īstais Svētais Gars. Es esmu saņēmis Svēto Garu no Dieva. Citiem tas nav, jo tieši mūsu draudze ir vienīgā patiesā, un svaidīta ar Svēto Garu. Tieši mūsu sludināšana ir tā, kas sniedz patieso grēku piedošanu. Es esmu Dieva sūtīts, lai pasludinātu tev dzīvo un skaidro Evaņģēliju un grēku piedošanu!” Ak, šie ambiciozie sludinātāji. Kas pats paaugstinās, taps pazemots, kas pazemojas, taps paaugstināts. Sludini vispirms Kristu un paliec nepamanīts. Neskatieties un kristiešiem, baznīcām un mācītājiem – viņi nav nekas.

Kristus mūs ir sūtījis pasaulē apliecināt Viņu, nevis mūsu baznīcu, mācību, pieredzi, dzīvi, dāvanas un saņemtos garus. Patiesi, Jānis Kristītājs bija īsts Kristus liecinieks. Tāpat arī katrs kristietis ir aicināts un sūtīts apliecināt Kristu un Viņa Vārdu šai pasaulei un nenovirzīties no rakstītā Vārda ne pa labi, ne pa kreisi. Patiesa liecība ir tāda, kur Bībeles vēsts par Kristu tiek apliecināta un sludināta bez ambīcijām un pašapliecināšanās, jo mēs taču esam kristieši nevis esieši vai pasieši.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.