16. Ko Dievs vēlas mums teikt ar pirmo bausli?


Vai visi jūdi tiks kristīti?

Apustulis Pāvils saka: “Un tā viss Israēls tiktu glābts.” [Rom.11:26] Daži šajos vārdos pamato savdabīgu mācību, ka viss miesīgais Israēls atgriezīsies, un jūdi dedzīgi misionēs.

Vai visi jūdi tiks kristīti?

Bet Pāvils saka: “Vienai Israēla daļai sirds tikusi nocietināta, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas.” [Rom.11:25] Tātad nebūs iespējams atgriezt pagānus pēc tam, kad viņi visi pilnībā būs izglābti. Tad nevis atgriezīsies ebreji, bet pienāks pasaules gals.

Mācība par ebreju kolektīvo atgriešanos ir radusies padarot Kristus garīgo valstību par pasaulīgu. Tomēr Kristus valstība neienāk šajā pasaulē redzamā veidā, bet tā ir ticības valstība, kas atrodas ticīgo sirdīs.

Jēzus apustuļi bija ebreji, kas veiksmīgi darbojās pagānu misijas laukā. Tieši par viņiem pravieto Vecaja Derībā, un mums nav jāgaida kāda jauna atmoda. Tagad, saka Jānis “ir pēdējā stunda.” [1.Jņ.2:18]

Pāvila izteicieni par visu Israēlu ir jāskaidro tāda kontekstā, kādā viņš par to runā. Viņš daudz par Israēlu runā vēstulē Romiešiem no 9.-11. nodaļai. Pāvils māca, ka miesīgais Israēls nav tas pats, kas garīgais Israēls. Miesīgais Israēls tiešām daudz saņēmis no Dieva: Derības, likumus, praviešus un pašu Dieva Dēlu – Mesiju. Tomēr, kad tas nocietināja savu sirdi, Dieva dusmas paliek uz to.

Bībele ir nemaldīga, jo īstenais Israēls ir tas atlikums, kas tic. Visa jūdu tauta nocietinājās, un tā tas bija un būs. Daži zari reizēm tiek nolauzti no dārza olīvkoka neticības dēļ, bet kad tie atgriežas, tie tiek uzpotēti. Stāvot neticībā, “pēc evaņģēlija viņi ir ienaidnieki jūsu dēļ; bet pēc izvēles – Dieva mīļoti tēvu dēļ.” [Rom.11:28]

Viss izglābtais Israēls ir garīgais Israēls – “atlikums pēc žēlastības.” [Rom.11:5] Ne viss Israēls miesīgi tiks glābts, jo nav tā, ka Dieva vārds nepiepildās, “jo ne visi, kas cēlušies no Israēla, ir patiesi israēlieši,” [Rom.9:6] bet “tie, kas tic, ir Ābrahāma bērni.” [Gal.3:7]

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.