90. Kas ir laulība?


Vai šoreiz viss ir citādi?

Un nu tagad nostājieties še, lai es ar jums izskaidrojos Tā Kunga priekšā par visiem labiem darbiem un žēlastības liecībām, ko Viņš jums un jūsu tēviem ir parādījis. [1.Sam.12:7]

Vai šoreiz viss ir citādi?


Israēlieši prasīja sev ķēniņu, kas vadītu tautu karā. Viņi vēlējās līdzināties pārējām tautām.

1. Samuēla grāmatas 12. nodaļa mums atklāj, kas bija israēliešu vēlmes un prasības pamatā. Samuēls to viņiem atgādina.

Samuēls skaidro, ka Israēla tautai bija jāsastopas ar daudzām grūtībām un jāpiedzīvo nopietnas krīzes. Tautas grēku dēļ Tas Kungs bija ļāvis, lai pār viņiem valda filistieši. Israēlieši sauca uz Dievu: mēs esam grēkojuši pret Tevi, Kungs, glāb mūs! Un tautas glābšanai Tas Kungs sūtīja Jeftu un Samuēlu.

Līdzīgi bija noticis jau vairākkārt. Tauta grēkoja un aizmirsa To Kungu, un Dievs ļāva, lai israēliešiem uzbrūk sveši karapulki. Kad tauta nožēloja savus grēkus, lūdza žēlastību un palīdzību, Tas Kungs nāca un to izglāba.

Taču pēc tam israēliešiem pretī stājās amoniešu ķēniņš Nahašs, kura draudīgo tuvošanos neviens nebija paredzējis. Tieši tobrīd tauta pieprasīja ķēniņu, kas vadītu to karā.

Samuēls centās tautu atrunāt, atgādinot pagājušos laikus. Israēls arī agrāk bija nonācis šādās grūtībās. Taču ikreiz, kad tauta nožēloja grēkus un vērsās pie Dieva, Viņš palīdzēja. Vai arī tagad mums tā nav jārīkojas? Ja pazemosimies Dieva priekšā un Viņu pielūgsim, vai mums neklāsies tāpat kā iepriekš?

Israēla bērni atbildēja: nē, nav vērts, jo tagad viss ir citādi. Agrāk mēs varējām nožēlot grēkus un lūgt, bet šoreiz ienaidnieks ir ļaunāks nekā citkārt. Tagad mums vajadzīga jauna kārtība, mums vajadzīgs ķēniņš!

Vai viņiem bija taisnība? Vai tiešām bija nobriedusi situācija, kas pat Dievam bija pārāk sarežģīta? Vai tiešām mūs var piemeklēt bezizejas stāvoklis? Atbildi mēs zinām: Tas Kungs, kas palīdzējis agrāk, palīdzēs arī tagad.

Vai esam dzirdējuši teicienu, ka “šoreiz viss ir citādi”? Jā, esam. Tagad vairs nepietiekot ar Dieva vārda sludināšanu kā kādreiz, esot vajadzīgs kas cits un lielāks. Jauni laiki, jaunas prasības, jaunas metodes! Grēku nožēla un lūgšana gan esot laba lieta, tomēr mūsdienās vajadzīgs kas vairāk!

Neklausieties tādās runās! Nav cita un labāka ceļa kā ticības ceļš. Dievs ir apsolījis būt allaž kopā ar tiem, kas ticībā un lūgšanā pazemīgi nāk Viņa priekšā.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.