13. Kāds ir Dieva likuma saturs?


Bildes un figūras kristiešiem

Vai ar tīru sirdsapziņu var izmantot tēlus un atveidus?


Ja tēli un atveidi ir uzstādīti dievkalpošanas, pielūgšanas un māņticības nolūkos, tad tie būtu aizliedzami. Savukārt, ja tos neizmanto iepriekš pieminētiem nolūkiem, un ja tie nesatur neko divdomīgu nav piedauzīgu, tad tēlus un atveidus var izmantot kā:

  • svētīgu piemiņu,
  • palīgu ticības celšanai,
  • atbalstu atmiņai,
  • līdzekļus vēstures mācīšanai,
  • dievnamu rotājumus.

Netaisiet sev dievekļus un tēlus, neslejiet elku stabus un nelieciet savā zemē akmeņus ar zīmēm, lai zemotos tiem, jo es esmu Kungs, jūsu Dievs! [3.Moz.26:1]

Viņš nopostīja augstieņu altārus, nolauza elku stabus, nocirta ašēras un sadauzīja vara čūsku, ko bija darinājis Mozus, jo līdz tai dienai Israēla dēli tai kvēpināja un sauca to par Nehuštanu. [2.Ķēn.18:4]

alīdzinājumā ar

Un Kungs teica Mozum:”Taisi sev ugunīgu čūsku un liec kāta galā – ja kāds tiek sakosts, lai skatās uz to, un tas paliks dzīvs!” [4.Moz.21:8]

Bet Samuēls ņēma kādu akmeni un novietoja starp Micpu un Šēnu. Viņš to nosauca par Eben- Ezeru, sacīdams:”Līdz šejienei Kungs mums ir palīdzējis.” [1.Sam.7:12]

Iekšnamā viņš no eļļas koka darināja divus ķerubus – desmit olektis augstus. [1.Ķēn.6:23]

Uz sānu malas, kas ir starp līstēm, bija lauvas, vērsis un ķerubi, un uz līstēm – virs un zem lauvām un vērša – bija iekārtas vītnes. [1.Ķēn.7:29]

Tad viņš tiem jautāja:”Kā attēls šis un uzraksts?” [Mt.22:20]

Pēc trim mēnešiem mēs kuģojām tālāk ar kādu Aleksandrijas kuģi, kas bija pārziemojis uz šīs salas. Kuģim bija dioskūru zīme. [Ap.d.28:11]

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.