346. Kāds spēks ir maizē un vīnā - Kristus patiesā miesā un patiesās asinīs?


Baušļus pildīt nav iespējams

Viss sākās ar čūskas kārdinājumu: “Jūs būsit kā dievi” un turpinājās ar aplamām ilūzijām par Bauslības pildīšanu, kad pietrūkst izpratnes, ka Bauslība ir nākusi, lai grēks vairotos, taču cilvēks maldīgi iedomājas, ka spēj baušļus pildīt.

baušļus pildīt nav iespējams

Šīs aplamās ilūzijas rodas tādēļ, ka neņemam nopietni mācību par grēka samaitātību. Ne velti Svētie Raksti tik daudz runā par mūsu grēcīgo samaitātību. Reformatori ļoti labi apzinājās, kāda vara piemīt šai samaitātībai, tāpēc ar lielu degsmi cīnījās par pareizu iedzimtā grēka atzīšanu, lai nepārprastu brīvo gribu un tamlīdzīgas lietas.

Ja šīs centrālās un svarīgās mācības top pazaudētas, tad rodas virkne kaitīgu maldu. Nemaz nerunāsim par neticību, kad gan mācītie, gan nemācītie nepazīst grēku, nemeklē Kristu, nesaņem taisnību un jaunpiedzimšanu, bet runā par pakāpenisku un pieaugošu pilnveidošanos, uzliekot jaunu ielāpu vecam audumam un nodarbojoties ar sevis attīstīšanu, tāpēc garīgu pārbaudījumu laikā tāds cilvēks nekad par sevi neizmist un nekad pilnībā nepaļaujas uz Kristu, bet arvien paliek raudzēts ar mistiķu un pāvestiešu raugu.

Kristiešiem, lai iemantotu noturīgu un evaņģēlisku mieru un tajā varētu pastāvēt par spīti savām sajūtām un savai samaitātības apziņai, ir ļoti skaidri jāsaprot šī mācība.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.