155. Ko mēs apliecinām ar vārdiem - Visvarenais Radītājs?


ES ESMU, kas ES ESMU

Ko nozīmē “Dieva vārds”?

 • Dieva paša klātnību

  Bet Mozus teica Dievam: “Redzi, es atnākšu pie Israēla dēliem un teikšu tiem: pie jums mani ir sūtījis jūsu tēvu Dievs! – Bet viņi man jautās: kāds ir viņa vārds? – Ko lai es tiem saku?”  Un Dievs teica Mozum: “ES ESMU, KAS ES ESMU!” Viņš teica: “Tā saki Israēla dēliem: ESOŠAIS mani pie jums ir sūtījis!” Un vēl Dievs Mozum teica: “Tā saki Israēla dēliem: Kungs, jūsu tēvu Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs, mani ir sūtījis pie jums! – Tas ir mans vārds uz mūžiem, un tā mani ir jāpiesauc paaudžu paaudzēs! [2.Moz.3:13-15]

  Kungs ir viņa vārds! [2.Moz.15:3]

 • Dieva īpašības

  Tad Kungs nolaidās mākonī, nostājās tur pie viņa un sauca Kunga vārdu. Kungs gāja viņam garām un sauca: “Kungs, Kungs! Dievs līdzcietīgs un žēlīgs, lēns dusmās un dāsns žēlastībā un patiesībā, kas uztur žēlastību pie tūkstošiem, piedod vainas, pārkāpumus un grēkus, bet neatstāj nesodītu, viņš piemeklē tēvu vainas pie dēliem līdz trešajam un ceturtajam augumam!” [2.Moz.34:5-7]

 • Dieva gribu vai pavēles

  Kurš neklausīs manas runas, ko tas viņiem teiks manā vārdā, tam es pats atprasīšu! [5.Moz.18:19]

 • Viss, kas par Dievu ir atklāts Svētajos rakstos un kalpo Viņa atzīšanai pielūgšanai, slavai un slavēšanai un apliecināšanai

  Gan tavs vārds, Dievs, gan tava slava sniedzas līdz zemes malām! Taisnības pilna tava labā roka! [Ps.48:11]

  Lai visas tautas turas pie savu dievu vārdiem – mēs turēsimies pie Kunga, sava Dieva, vārda mūžīgi mūžos! [Mih.4:5]

  Pāvils atbildēja: “Ko jūs darāt, raudādami un manu sirdi plosīdami? Es esmu gatavs ne tikai tam, ka mani Jeruzālemē sasien, bet esmu gatavs pat mirt Kunga Jēzus vārda dēļ.” [Ap.d.21:13]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.