177. Kā es zinu un ticu, ka mans Pestītājs ir patiess cilvēks?


Tiem, kas par tuvāko runā patiesību

Kāds ir apsolījums sakarā ar bausli “Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko”?

runā patiesību

Kungs! Kurš mitīs tavā teltī? Kurš mājos tavā svētajā kalnā? Kas staigā krietnumā un taisnīgi dara, un runā patiesību savā sirdī, kas netenko ar savu mēli, kas kaimiņam nedara ļauna, kas neceļ neslavu tuvākajam, kas neieredz neliešus ne acu galā, bet godā tos, kas bīstas Kunga, kas zvēr pat pret sevi un tur vārdu, kas neaizdod naudu uz augļiem, neiet par kukuli pret nevainīgo – tāds neklups nemūžam! [Ps.15:1-5]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.