225. Ko nozīmē, ka Draudze ir kristīga?


Domāt un runāt par tuvāko

Kas ar bausli “Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko” no mums tiek prasīts?

domāt un runāt par tuvāko

Ka mēs attaisnojam savus tuvākos no citu apmelojumiem un tenkošanu, domājam un runājam par viņiem labu, visu cenšamies vēsrt par labu, un paši visās darīšanās un gaitās tiecamies palikt patiesīgi.

Ver savu muti mēmo vietā, aizstāvi visus, kam spēki zūd, ver savu muti, spried taisni, aizstāvi tiesā nabagu un sūrdieni! [Sal.pam.31:8-9]

Jonatāns runāja savam tēvam Saulam labu par Dāvidu un sacīja viņam: “Lai ķēniņš neapgrēkojas pret savu kalpu Dāvidu, jo viņš nav grēkojis pret tevi – viss, ko viņš darījis, ir bijis tavā labā.” [1.Sam.19:4]

Sauls teica viņam: “Kādēļ tu un Jišaja dēls esat pret mani sazvērējušies, ka tu devi viņam maizi un zobenu un izjautāji viņa dēļ Dievu, lai viņš saceļas pret mani un man uzglūn, kā tagad ir noticis!” Ahīmelehs atbildēja ķēniņam: “Kurš no visiem taviem kalpiem ir tik uzticams kā Dāvids, ķēniņa znots, tavas miesassardzes virsnieks, godāts tavā namā?!” [1.Sam.22:13-14]

Mīlestība panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. [1.Kor.13:7]

Vispirms esiet pastāvīgi mīlestībā cits pret citu, jo mīlestība apklāj daudzus grēkus! [1.Pet.4:8]

Lai jūsu vārdi ir: jā, jā! un: nē, nē! – kas pāri pār to, tas ir no ļaunā. [Mt.5:37]

Vispirms, mani brāļi, nezvēriet nedz pie debesīm, nedz pie zemes, nedz kādu citu zvērestu; lai jūsu jā ir jā un jūsu nē ir nē, ka jūs netiktu tiesāti. [Jēk.5:12]

Vai, to gribēdams, es būtu bijis vieglprātīgs? Vai viss, ko lemju, ir pasaulīgs lēmums, tā ka jā man vienlaikus ir arī nē? [2.Kor.1:17]

Uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu dēļ, atstādams jums paraugu, lai jūs sekotu viņa pēdās. Viņš grēku nav darījis, nedz viltus ir skanējis no viņa mutes. [1.Pēt.2:21-22]

Taisnajiem viņš padomu glabā – vairogu visiem, kas dzīvo krietni. [Sal.pam.2:7]

Ja tavs brālis pret tevi grēko, tad ej un uzrādi viņa vainu, kad esat divatā; ja viņš tevi klausa, tu savu brāli esi atguvis. Ja viņš tevi neklausa, tad ņem līdzi vēl vienu vai divus, lai no divu vai trīs liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Ja viņš tos neklausa, tad saki to draudzei; un, ja viņš neklausa draudzi, tad uzskati viņu par pagānu vai muitnieku. Es jums saku: patiesi, ko vien jūs virs zemes siesiet, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. [Mt.18:15-18]

Nenīsti sirdī savu brāli, pamāci savu tuvāko, lai tu neesi līdzvainīgs. [3.Moz.19:17]

Kas nebaidās norāt, to vēlāk ciena – vairāk nekā lišķa mēli! [Sal.pam.28:23]

Ja zveltu man Taisnais, tā – žēlastība! Ja rātu mani, tā – svaidāmā eļļa, mana galva tās nevairītos! Arvien mana lūgšana pret viņu ļaundarību! [Ps.141:5]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.