179. Kādēļ mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam cilvēkam?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Par astoto bausli

Par nepatiesu liecināšanu pret tuvāko

Kāds sods saskaņā ar Dieva vārdu pienākas tiem, kas neievēro bausli “Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko”?

sods par nepatiesu liecināšanu

Lasīt tālāk »Tiem, kas par tuvāko runā patiesību

Kāds ir apsolījums sakarā ar bausli “Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko”?

runā patiesību

Lasīt tālāk »


Domāt un runāt par tuvāko

Kas ar bausli “Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko” no mums tiek prasīts?

domāt un runāt par tuvāko

Lasīt tālāk »


Nepatiesa liecināšana tiesā

Kā tiesas priekšā tiek nepatiesi liecināts pret savu tuvāko?

nepatiesa liecināšana tiesā

Lasīt tālāk »


Nepatiesiem liecinātājiem

Kas ar bausli “Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko” mums tiek aizliegts?

liecinātājiem

Lasīt tālāk »


 1  2 »