5. Kas ir Bībeles sarakstītāji?


Nepatiesiem liecinātājiem

Kas ar bausli “Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko” mums tiek aizliegts?

liecinātājiem


Ka mūsu tuvāko netaisni apmelojam, nododam, aprunājam, ceļam neslavu.

Tādēļ, atmetuši melus, runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, jo mēs esam locekļi viens otram. [Ef.4:25]

Vai! tiem, kas sauc ļaunu par labu un labu par ļaunu, notur tumsu par gaismu un gaismu par tumsu, notur rūgtu par saldu un saldu par rūgtu! [Jes.5:20]

Kur daudz vārdu, tur nav bez grēka, kas muti prot turēt, tas prāta vīrs. [Sal.pam.10:19]

Kas staigā tenkodams – izmuld noslēpumu, kas stingrs garā – prot to glabāt. [Sal.pam.11:13]

Kas staigā tenkodams – izmuld noslēpumu! Kam mute plata – ar tādu nepinies! [Sal.pam.20:19]

Neaprunājiet, brāļi, cits citu. [Jēk.4:11]

Bet ļaundarim Dievs saka: kā uzdrīksties manus likumus piesaukt un manu derību pieminēt, [Ps.50:16]

Muti tu palaid uz ļaunu, un tava mēle pin melus. Tu sēdi un baumo par savu brāli, savas mātes dēlam tu neslavu cel. Tā tu dari, un es lai klusēju?! Tev šķiet, ka es esmu kā tu?! Es rāšu tevi un tiesāšos pret tevi! Ņemiet to vērā, Dievu aizmirsušie, ka jūs nesaplosu, – glābēja nebūs! [Ps.50:19-22]

Netiesājiet, un jūs netiesās, nesodiet, un jūs nesodīs, piedodiet, un arī jums tiks piedots! [Lk.6:37]

Tu redzi gruzīti sava brāļa acī, bet savā acī baļķi nepamani? Kā tu vari savam brālim teikt: brāl, laid, lai izņemu gruzīti no tavas acs, – pats savā acī baļķi neredzēdams? Liekuli, vispirms izņem baļķi no savas acs, tad saskatīsi, kā izņemt gruzīti no sava brāļa acs. [Lk.6:41-42]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.