336. Vai arī liekulis var saņemt grēku piedošanu?


No rīta

Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums! Visuaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij, jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens. [Ps.91:9-12]

Es pateicos Tev, mans Debesu Tēvs,
Caur Jēzu Kristu,
Tavu mīļo Dēlu,
Ka Tu mani šonakt esi pasargājis
No visām nelaimēm un briesmām.

Es Tevi lūdzu,
Esi žēlīgs un pasargā mani arī šajā dienā
No grēka un visa ļauna,
Lai viss, ko es daru un kā dzīvoju, būtu Tev tīkams.

Tā nu es nododu sevi –
Savu miesu un savu dvēseli un visu citu,
Tavās rokās.

Tavs svētais eņģelis lai ir ar mani,
Un ļaunajam ienaidniekam
Lai nav nekādas varas pār mani.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.