84. Kas ir laulības pārkāpšana?


Dāvida dziesma pamācībai

Svētīts, kam piedoti noziegumi, kura grēki ir nolīdzināti, svētīts, kam Kungs nepielīdzina vainu, kura gars ir bez viltus! Kamēr es neatzinos, nīka man kauli – es auroju cauru dienu! Smagi gūlās Tava roka pār mani, kalta mana sula vasaras tveicē!

Es atzinos savā grēkā un neslēpu savu vainu, es teicu: atzīšos Kungam savos noziegumos! Tad Tu man piedevi manu grēku vainu. Tādēļ lai Tevi lūdz visi uzticīgie posta stundā – kaut milzu ūdeņi veltos, tie viņus neaizsniegs! Tu mani patversi, no spaidiem pasargāsi – glābiņa gavilēm apjozīsi mani!

Es tevi pamācīšu un rādīšu tev ceļu, Es došu padomu! Mana acs – pār tevi! Neesiet kā zirgi, kā zirgēzeļi, kuriem trūkst saprašanas ar laužņiem un iemauktiem tie jānovalda – neklausīs tevi!

Negantajam sāpju gana- kas paļaujas Kungam, to apjož žēlastība. Priecājieties Kungā un līksmojiet, taisnie, un gavilējiet visi, kam krietna sirds!Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.