163. Kā Dieva tēls mūsos var atgriezties?


Mutes palaišana

Ko nozīmē tukši un necienīgi lietot Dieva vārdu?


Tas nozīmē, lietot Dieva vārdu vai nu neapdomīgi, veltīgi vai vieglprātīgi, vai aplami vai zaimojoši.

No jūsu mutes lai nenāk nekāda samaitāta runa, bet tikai tas, kas ir derīgs un nepieciešams stiprināšanai, lai būtu par svētību klausītājiem. [Ef.4:29]

Nepievilieties, Dievs nekļūs par apsmieklu. [Gal.6:7]

Jēzus sauca skaļā balsī: “Ēli, Ēli, lamā sabahtani!” Tas ir: “Mans Dievs, Mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis!” Daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdēdami, sacīja: “Šis sauc Eliju!” [Mt.27:46-47]

Vīna skurbulī Bēlšacars pavēlēja atnest zelta un sudraba traukus, kurus viņa tēvs Nebūkadnecars bija atvedis no Jeruzālemes tempļa, lai ķēniņš, augstmaņi, viņa sievas un blakussievas dzertu no tiem. No Dieva tempļa Jeruzālemē paņemtie zelta trauki tika atnesti, un ķēniņš ar saviem augstmaņiem, sievām un blakussievām dzera no tiem vīnu. Viņi dzēra vīnu, slavēdami zelta, sudraba, vara, dzelzs, koka un akmens dievus. [Dan.5:2-4]

Nevar jokot un bezdievīgi izturēties pret dievišķiem likumiem, tas viss nāks gaismā, kad pienāks laiks. [2.Mak.4:17]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.