162. Kā tēls ir cilvēkā pēc grēkā krišanas?Tu redzi arhīvu par Par otro bausli

Dieva eksistence

Dieva eksistence attiecas uz Viņa esamību, kas “sniedzas ārā” no laicīgās esamības un tāpēc ir no tās atšķirīga un atšķirama.

Dieva eksistence

Lasīt tālāk »Attēlu aizliegums

Attēlu aizliegums [5.Moz.27:15; 2.Moz.20:4; 5.Moz.5:8; 5.Moz.4:9-23], kas Lutera katehismos tiek pieskaitīts pirmajam bauslim, atšķirīgā veidā no Dieva atklāsmes, ko Viņš Savā Vārdā sniedz Savai tautai, nosaka Dieva un sadraudzības ar Viņu īpašo atklāsmes veidu. Savai tautai Dievs atklājas ne Savas radības attēlā, bet gan Savā Vārdā.

Attēlu aizliegums

Lasīt tālāk »


Tiem, kas Dieva vārdu lieto tukši un necienīgi

Kādi īpaši draudi ir vērsti pret otrā baušļa pārkāpējiem?

Tiem, kas Dieva vārdu lieto tukši un necienīgi

Lasīt tālāk »


Pareiza Dieva Vārda pielietošana

Kas otrajā bauslī no mums tiek prasīts?

Lasīt tālāk »


Dievbijīgo maldinātāji

Ko nozīmē: melot vai maldināt ar Dieva Vārdu?

Dievbijīgo maldinātāji

Lasīt tālāk »