313. Kas gan būtu tas "jaunais cilvēks"?


Dievbijīgo maldinātāji

Ko nozīmē: melot vai maldināt ar Dieva Vārdu?

Dievbijīgo maldinātāji

Tā ir vai nu Dieva Vārda izkropļošana ar kļūdainu skaidrojumu un maldu mācības pasludināšana par dievišķo patiesību, vai nu Dieva Vārda apliecināšana ar muti, bet ne ar sirdi, vai arī citāda nepareiza Dieva Vārda lietošana melojot vai maldinot.

Redzi, es esmu pret tiem praviešiem, saka Kungs, kuri ņemas ar savu mēli teikt: tā saka Kungs. Redzi, es esmu pret tiem, kuri pravieto melu sapņus – kas tos stāsta un aizviļ manu tautu ar saviem meliem un bezkaunīgu muldēšanu! Es tos nesūtīju un tiem nepavēlēju, šai tautai tie nelīdz nenieka,” saka Kungs. [Jer.23:31-32]

Saki: tā saka Kungs Dievs: ak, vai tām, kas izšuj visādas burvju lentes un aproces, kas darina dažāda mēra galvas apsegus, lai atviltu manu ļaužu dzīvības, – vai savējās jūs gribat paturēt!? Manu ļaužu priekšā jūs mani esat apgānījušas par pāris saujām miežu un dažiem gabaliem maizes. Mirst tie, kam nebija jāmirst, un dzīvo tie, kam nebija jādzīvo, – jūs melojat maniem ļaudīm, un tie uzklausa melus! [Ec.13:18-19]

Kas atmetīs kaut vienu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā mācīs cilvēkus, tas tiks saukts par vismazāko Debesu valstībā, bet, kas tos pildīs un mācīs, tas tiks saukts par varenu Debesu valstībā. [Mt.5:19]

Es apliecinu ikvienam, kas dzird šīs grāmatas pravietojuma vārdus: ja kāds tiem kaut ko pieliks, tam Dievs pieliks sērgas, par kurām rakstīts šajā grāmatā. Un, ja kāds kaut ko atņems no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, Dievs atņems viņa daļu no dzīvības koka un svētās pilsētas, par ko rakstīts šajā grāmatā. [Atkl.22:18-19]

Šī tauta godā mani ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no manis. [Mt.15:8]

Bet ļaundarim Dievs saka: kā uzdrīksties manus likumus piesaukt un manu derību pieminēt, tu, kas ienīsti pārmācību un laid manus vārdus gar ausīm?! [Ps.50:16-17]

Ne ikviens, kas man saka: Kungs, Kungs! – ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu Tēva gribu. [Mt.7:21]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.