114. Kādu lietu iekārošanu Dievs aizliedz ar devīto un desmito bausli?


Atgriešanās pie Dieva saviem spēkiem

Vai atgriešanās pie Dieva jeb nākšana pie ticības iespējams īstenot saviem spēkiem?

Atgriešanās pie Dieva saviem spēkiem


Es ticu, ka “ar savu paša prātu un spēku nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu, ticēt, nedz pie Viņa nākt”. Jo mūsu pirmsenču Ādama un Ievas grēkā krišanas dēļ visi mūsu garīgie spēki – saprāts un mūsu griba ir pilnībā samaitāti un pagrimuši, ka mēs nespējam paši rast sevī labo vai saklausīt pamudinājumu atgriezties no grēkiem.

Ne tādēļ, ka mēs paši no sevis būtu spējīgi kaut ko izspriest, bet mūsu spējas ir no Dieva. [2.Kor.3:5]

Miesiskais cilvēks nespēj uzņemt to, kas nāk no Dieva Gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. [1.Kor.2:14]

ES ESMU vīnakoks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. [Jņ.15:5]

Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. [Ef.2:1]

Miesas prāts ir naidā ar Dievu, tas nepakļaujas Dieva bauslībai, nedz arī to spēj. [Rom.8:7]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.