339. Kas ir mīlestības bikts tuvākā priekšā?


Es ļoti, ļoti gribu!

Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. [2.Moz.20:17; 5.Moz.5:21]

Šajos divos baušļos tiek aizliegta pašā mūsu dabā apslēptais nepārvaramais kārīgums, jā, pati ļauno domu sakne. Sestajā un septītajā bauslī tiek aizliegta sirds piekrišana iekārei, kā arī locekļu darītās piekrišanas zīmes – mutes vārdi un ļaunās miesas darbi; bet šeit tiek aizliegtas pašas sākotnējās dziņas – tās tiek apturētas pašā saknē un pirmsākumā. Jo, lai nāktu Debesu valstībā, mums jābūt tik šķīstiem, ka mūsos vairs nebūtu nekādu ļaunu tieksmju, nedz pašas saknes, kas tiecas uz ļaunu, bet tikai pilnīga miesas un dvēseles veselība, tā ka mēs būtu tīri no visiem netikumiem.

Taču tas šajā dzīvē nenotiek, un tas arī nav mūsu varā. Jo kurš gan varētu lepoties, sacīdams, ka viņam ir šķīsta sirds? Kurš spēj apdzēst spītīgo ļaunās iekāres liesmu, kas iesakņojusies mūsu locekļos tik dziļi, ka arī Svētais Pāvils [Rom.7] stāsta par šo savu locekļu un grēka ļaunumu? Mēs savaldām savas ausis, acis un visas maņas no iekšienes un ārienes, lai grēks nespētu mūsos valdīt; tomēr pašu ļauno iekāri neviens nevar apspiest.

Tādēļ šos divus baušļus nespēj pildīt neviens cilvēks, lai cik svēts viņš būtu. Dievbijīgie pilda visus pārējos baušļus, jo viņi apspiež ļaunos darbus un vārdus, nepiekrizdami grēkot; bet šeit, šajos divos baušļos arī viņi paliek nabaga nolādēti grēcinieki, jo neko no šo baušļu prasībām nespēj izpildīt – arī viņos ir iesakņojusies miesas ļaunā tieksme un skaudība pret citiem. Tā nu visi grēko, un visiem trūkst dievišķās godības [Rom.3:23].

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

7 atsauces par “Es ļoti, ļoti gribu!”

 1. minka la bam:


  un, ko ta darīt? debesis geshlossen?

 2. talyc:


  trīs lietas man zāļu skapītī stāv:
  1.acu kārībai
  2.miesas kārībai
  3.dzīves lepnībai

 3. minka la bam:


  pirmos divus – sapratu.
  a, kas ir 3.?

 4. talyc:


  nu tas nu redz ir kas nu kuram:(
  vieniem tas kas’ ir mantas kārība, citam dzīšanās pēc varas citam slava vai viņa paša svēt(tulīg)ums
  – – –
  jebkura lieta, kurā cilvēks grib sev ko piesavināties no Dieva
  valstības(bassileya), spēka(dynamis) vai godības/spozmes(doxa)

 5. minka la bam:


  jaa, bet kaa tas iet kopaa ar Maslova piramīdu? nu, piem., pašu spici?

 6. talyc:


  vai jautājums ir par to: “ko darīt ja maslovs(viņa teorija) ir mans dievs”?
  – – –
  pirms maslovs bija, velns jau bija izteicis piedāvājumu sIevai
  piedāvājums no kura tā nevarēja atteikties skanēja:
  “jūs būsit kā dievs…”
  – – –
  tas par ko maslovs runā ir tik vien kā seku apskats
  (grēkā krišanas fakta konstatēšana)
  – – –
  tā nu ir – kad cilvēks paēdis, tam gribas diet;
  un kad ir izklaidējies, tam gribas smiet
  bet kad gana ir izsmiets… tad…

 7. Elija:


  Tieši tāpēc slava Dievam,ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu,jo tikai caur viņu ir iespējams pildīt bauslību, citādi mēs visi būtu ellē..Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.