263. Kādēļ kristietim var likties, ka Dievs nav dzirdējis viņa lūgšanu?


Ticības atjaunošanas svētkos

“Jo es nekaunos Kristus Evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim. ..no ticības taisnais dzīvos.” [Rom.1:16-17]

Evaņģēlijs, kas ir vēsts par pestīšanu Jēzū Kristū, ir vienīgais pestīšanas ceļš jebkuram, lai viņš būtu jūds vai grieķis. Būt “grieķim” šeit nozīmē piederēt pie “aristokrātijas”, t. i., visām tautām un ciltīm, kas nav jūdu izcelsmes. Katras baznīcas un jebkuras konfesijas uzdevums ir pastāvīgi reformēt sevi pēc Dieva vārda un pestīšanas Evaņģēlija. Evaņģēlijs attiecas uz visiem ļaudīm, un tas attiecas arī uz katru cilvēku atsevišķi. Tikai Jēzus Kristus var būt mūsu taisnība un mūsu patvēruma klints. Tikai ticībā iespējams saņemt Dieva žēlastību, kas var taisnot grēciniekus Viņa priekšā.

Šis glābjošais Evaņģēlijs ir lielākā bagātība, ko iespējams atrast. Tomēr gan baznīcās, gan atsevišķiem cilvēkiem ir tendence to atmest vai aprakt starp citām lietām. Tāpēc katrā baznīcā ir pastāvīgs reformācijas pienākums: novērst to, kas var aizsegt Evaņģēliju vai kavēt tā darbu. Nedrīkst gaidīt, ka to darīs baznīcas vadītāji. Tas ir aicinājums ikvienam kristietim. Viņam vajadzētu pārbaudīt sevi, jautājot: “Kam es galu galā ticu?” Bet viņam arī būtu ar visu savu dzīvi vārdos un darbos jāliecina, tāpat kā to darīja Svētais Pāvils: “Es nekaunos Kristus Evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic.”

Dievs, Debesu Tēvs! Mēs Tev pateicamies par dārgo patiesā Evaņģēlija dāvanu. Palīdzi mums Tava Svētā Gara spēkā to saprast, saņemt to sirds patiesībā un paturēt to kā vislielāko dārgumu savās sirdīs. Jēzus Kristus, mūsu Pestītāja, vārdā. Āmen.

Birkas:Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Ticības atjaunošanas svētkos”

  1. talyc:


    28. Par ko Dievs runā otrajā bauslī?

    Šajā bauslī Dievs runā par Viņa vārda lietošanu.
    Luters saka: “Tā, kā pirmais bauslis dod padomu sirdij un māca uzticību, tā šis bauslis vada mūs uz priekšu ar savu muti un mēli apliecināt pareizu attieksmi pret Dievu.”Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.