137. Kas ir grēka darbi?


Padoms – turies cieši pie Vārda

Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu Evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to! [Gal.1:8]

padoms - turies cieši pie Vārda

Tev jāpaļaujas uz Dieva vārdu tik stingri un noteikti, ka arī tad, ja es pats kļūtu par ģeķi – no kā lai Dievs mani pasargā – un atsauktu vai noliegtu savu mācību, tu tomēr neatkāpies no tās, bet saki: ja Luters pats vai eņģelis no Debesīm māca citādi, tas lai ir nolādēts! Jo tev jābūt nevis Lutera, bet Kristus māceklim un bez šaubīšanās jājūt, ka tas ir Dieva vārds, kaut arī visa pasaule strīdētos tam pretī.

Tev priekšā stāv miršana un vajāšanas; tur es nevarēšu būt pie tevis, nedz tu pie manis; bet ikvienam būs pašam jācīnās, lai uzvarētu velnu, nāvi un pasauli. Ja tajā dienā gribēsi lūkoties apkārt, meklēdams, kur es esmu palicis, vai es – kur paliec tu, tad būsi jau pazudis un izlaidis Dieva vārdu no savas sirds; jo tu neturies cieši pie Vārda, bet gan pie manis vai kāda cita; tad tev neviens nevarēs līdzēt.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.