62. Kāds grēks ir vecāku nicināšana?


Baznīcā nedrīkst tikt mācīta neviena cita mācība

“Kā jums jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad vēlreiz saku: ja kāds jums sludina citu evaņģēliju nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāsts pār to!” [Gal.1:9]

Baznīcā nedrīkst tikt mācīta neviena cita mācība

Pāvils atkārto jau iepriekš sacīto, tikai šoreiz maina personas. Iepriekš viņš nolādēja pats sevi, savus brāļus, eņģeli no debesīm; šeit apustulis saka: ja nu citi, kas vēl bez mums sludina evaņģēliju, teikdami ko citu nekā to, ko esat saņēmuši no mums – arī tie lai ir nolādēti!

Apustulis ir pat pārlieku dedzīgs – viņš uzdrīkstas nolādēt visus mācītājus visā pasaulē un pat eņģeļi debesīs ikvienu, kurš sagroza viņa Evaņģēliju un māca citādi. Ikvienam ir jātic tam Evaņģēliju, kuru sludinājis Pāvils, vai arī – tam jāsaņem lāsts un jāiet pazušanā.

Personu maiņai šajā vietā ir jāpievērš īpaša uzmanība. Pirmajā lāstā Pāvils runā citādi nekā šajā, otrajā. Pirmoreiz viņš saka: “Ja mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to!”, bet otrajā reizē: “citu evaņģēliju nekā to, ko jūs esat saņēmuši”.

To Pāvils dara ar nodomu, lai galatieši nevarētu teikt: mēs neesam sagrozījuši Evaņģēliju, kuru tu, Pāvil, esi mums sludinājis: kad tu mums sludināji, mēs to nesapratām pareizi, un tie mācītāji, kuri nāca pēc tevis, sniedza mums pareizo izpratni. Pāvils saka: to es nekādā ziņā nepieļaušu.

Citi nedrīkst neko piebilst, nedz uzlabot; tas, ko esat dzirdējuši no manis, ir tīrais Dieva Vārds, un tikai tam ir jāpaliek. Es negribu, lai būtu vēl kāds cits Evaņģēlija mācītājs, un neļaušu, lai jums būtu kāda cita mācekļi.

Tādēļ ja dzirdēsiet kādu citu, kas sludinās citu evaņģēliju nekā to, ko esat dzirdējuši no manis, vai arī – ja kāds lielīsies, ka var sniegt jums ko labāku, nekā esam saņēmuši no manis – lai tāds ir nolādēts līdz ar saviem mācekļiem!

Pāvils pulcina vienkopus pats sevi, eņģeli no debesīm, visus mācītājus uz zemes, tāpat visus pārējos meistarus, lai kādi tie būtu, un pakļauj itin visus Svētajiem Rakstiem.

Baznīcā nedrīkst tikt mācīta, nedz uzklausīta neviena cita mācība, kā tikai tīrais Dieva Vārds.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.