18. Ko mums jāsaprot ar vārdu Dievs?


Citāds evaņģēlijs

Apustulis Pāvils runā par to, cik bīstams ir kāds cits evaņģēlijs, ko kristīgajā draudzē ielauzdamies, māca maldu sludinātāji. Nē, viņi nemāca citus dievus, viņi nekādā veidā nenoliedz Jēzus vārdu, bet viņi sludina citu evaņģēliju.

Citāds evaņģēlijs

Apustuļa Pāvila laikā tas bija kāds jūdu, Vecās Derības evaņģēlijs, kur nāca kādi ļaudis no īsteni ticīgajiem jūdiem, viņi sacīja: arī mēs ticam uz Jēzu, arī mēs ticam un ceram uz Viņu tāpat kā mūsu tēvi, bet tomēr mīļie galatieši jūs esat no pagāniem piepulcināti Tā Kunga ganāmajam pulkam un neesat piepulcināti Viņam pareizi, jūs neesat iegājuši pa pareizajām durvīm, jums vajadzēja ieiet caur Mozu, caur apgraizīšanu, caur to, ka jūs vispirms topat jūdi, un tad protams jūs varētu būt arī labi kristieši, apliecināt Jēzu un to ko Jēzus ir solījis tādā veidā iemantot, bet pirms jūs neesat pieņēmuši apgraizīšanu, un sākuši pildīt bauslību jūs to nevarat iemantot. Un vai tad tas jums ir tik grūti, pieņemt apgrazīšanu? Nu vīri, vai jūs esat vīri? Kas tad tur būtu tik gūts? Pāris dienas pasāpēs, bet toties tik lieli apsolījumi. Vai tad mēs mācam jums kaut ko sliktu, tā Kunga baušļus, ne jau ko citu.

Bet apustulis Pāvils, kas ir skaidri ieraudzījis tās durvis, kas ir Kungs Jēzus Kristus ar Viņa žēlastību, Viņu patiesību, Viņa dāvanām, viņš saka: ja kāds nāk un sludina jums citu evaņģēliju nekā to ko jūs esat saņēmuši, lāsts par to.

Un vēlāk paskaidrodams, viņš saka: ja jūs pieņemat šo apgraizišanu, ko šie apgraizītāji un judejizētāji jums piedāvā, jūs nevis pieņemt kaut ko, katram gadījumam, kas jums var noderēt, bet jūs sevi nošķirat nost no Kristus. Kristus jums nekādā ziņā nepalīdzēs. Jūs tad esat jau pa citām durvīm gājuši.

Tāpat arī visiem tiem, kas šodien domā, ka kas tur slikts, ja mēs pie kristīgās ticības ņemtu klāt arī kaut ko tādu labu, skaistu un gudru, kas no citām reliģijām nācis, kas tad tur varētu būt slikts, ja es kristīgs cilvēks būdams pasēdētu kādā jogu pozā, tas taču palīdzētu manai garīgajai attīstībai, tas taču palīdzētu man gūt kādas jaunas atziņas, vai paskaitītu mantras, es taču neskaitu pagānu mantras es taču skaitītu kādus Svēto Rakstu vārdus, sēdētu klusumā, klausītos, ko Dievs uz mani runā, pareizi savu ķermeni pārvaldīdams, tad nu šeit varētu sacīt tieši tāpat kā Pāvils saka.

Toreiz viņš sacīja tiem, kuri gribēja apgraizīties pēc Mozus bauslības pavēles: ja jūs apgraizāties, tad Kristus jums nekādā ziņā vairs nepalīdzēs. Tad te, kur pēc pagānu paraduma, kādi ļaudis meklēja kādus garīgus labumus sev līdzi domādami ka saglabās savu kristietību un Kristu, tie vēl jo vairāk pazaudē Kristu, un uz tiem vēl jo vairāk ir attiecināmi vārdi ja nu jūs tā darāt tad Kristus jums nekādā ziņā nepalīdzēs. Jūs būsiet gājuši pa kādu caurumu žogā, ko kaut kādi izlikdamies par labvēļiem jums būs šajā žogā darinājuši, tas ir cits ceļš un pavisam cits gars.

[Fragments no sprediķa, kas sacīts Biķeru draudzē]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Citāds evaņģēlijs”

  1. Cody:


    Labprāt izlasītu vai noklausītos pilnu sprediķi (varbūt ir kādam tīmekļa saite). Aleksandrs Bite ir vienīgais, kas kustina šo tēmu un nekautrējas nostāties pret rubenismu. Žēl, ka citi LELB mācītāji nav atbalstījuši Aleksandru Biti. Šajās piecās rindkopās viņš ir gana precīzi izteicies.

  2. Janis Karklins:


    bikerudraudze.lvLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.