2. Kas ir Mazais Katehisms?


Jauns radījums ir Svētā Gara darbs

Jo nedz apgraizīšana ir kas, nedz neapgraizīšana, bet jauns radījums. [Gal.6:15]

jauns radījums ir Svētā Gara darbs


Pāvils runā savādi un saka: Kristū nav nozīmes ne apgraizīšanai, nedz arī neapgraizīšanai. Viņam drīzāk būtu vajadzējis sacīt: vai nu apgraizīšanai, vai neapgraizīšanai ir nozīme – jo abas šīs lietas ir savstarpēji pretējas, taču ne viena, ne otra nav saistīta ar kristīgo taisnību. Apustulis saka: mums jāpaceļas augstāk, jo apgraizīšana un neapgraizīšana ir pārāk niecīgas lietas, lai tās varētu kalpot taisnības iemantošanai Dieva priekšā.

Jūdi ļoti saniknojas, dzirdēdami, ka apgraizīšana nav nekas.

Prāts un miesas gudrība to nesaprot.

Dieva Vārds mums ir mācījis, ka varam skaidri un gaiši sacīt: visā pasaulē nav itin nekā tāda, kas varētu kalpot taisnības iemantošanai Dieva priekšā — tai kalpo vienīgi Kristus — kā apustulis šeit saka: “Jauns radījums”. Laicīgie likumi, cilvēku noteikumi, baznīcas ceremonijas, tāpat arī Mozus Bauslība ir lietas, kas atrodas ārpus Kristus.

To visu gan var izmantot kā labas un vajadzīgas lietas, taču tikai savā vietā un laikā.

Taču “jauns radījums” (kurā atjaunojas Dieva tēls un līdzība) nerodas ar kādu ārēju darbu spožo izskatu jeb liekulību (jo “Kristū Jēzū nedz apgraizīšana ir kas, nedz neapgraizīšana”), bet Kristū šis jaunais radījums tiek radīts pēc Dieva tēla, patiesā taisnībā un svētumā.

Tādēļ jauns radījums ir Svētā Gara darbs; Gars šķīstī sirdi ar ticību, rada tajā bijību Dieva priekšā, mīlestību, šķīstību utt., dāvā spēku savaldīt miesu, vairīties no pasaules taisnības un gudrības utt.

Te patiesi rodas jauns prāts un jauns spriedums, tas nozīmē – sirds un prāta atjaunošanās Svētajā Garā, kam seko visu locekļu un sajūtu atjaunošanās.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.