216. Kas ir labi darbi?


Apgraizītajiem jāpilda visa bauslība

No jauna apliecinu katram cilvēkam, kas tiek apgraizīts, ka viņam jāizpilda visa bauslība. [Gal.5:3]

apgraizisana

Jau pirmais zaudējums, par kuru Pāvils runā, proti, ka tiem, kuri tiek apgraizīti, Kristus nepalīdz, ir neizsakāmi liels. Šis nākamais Pāvila norādītais zaudējums nav mazāks, proti, ka tiem, kuri tiek apgraizīti, ir jāpilda visa Bauslība.

Šos vārdus var izskaidrot divējādi — noliedzošā un apstiprinošā veidā.

Noliedzošā veidā būtu: es apliecinu ikvienam cilvēkam, kas tiek apgraizīts, ka viņam ir pienākums pildīt visu Bauslību, tas nozīmē, viņš nepilda neko no Bauslības prasībām; ar pašu apgraizīšanas darbu cilvēks netiek apgraizīts, arī pildīdams Bauslību, viņš to nepilda, bet pārkāpj.

Pāvila īstā un vienkāršā izpratne, jo tālāk (Gal.6:13) viņš pats paskaidro un saka: “Viņi, kas apgraizīti, paši netur bauslību.”

3. nodaļas 10. pantā apustulis ir sacījis: “Visi, kas dzīvo bauslības darbos, ir zem lāsta.” Tas ir, it kā viņš gribētu sacīt: ja arī jūs tiekat apgraizīti, jūs tādēļ vēl neesat taisni un brīvi no Bauslības.

Tieši ar tiem darbiem, ar kuriem pūlaties gandarīt Bauslībai un kļūt brīvi no tās, jūs vēl vairāk paši sev uzkraujat Bauslības jūgu, tā ka Bauslībai ir vēl vairāk tiesību jūs apsūdzēt un pazudināt.

Otrā Pāvila vārdu izpratne, proti, apstiprinošā, ir tāda, ka tam, kurš ir apgraizīts, ir arī pienākums turēt visu Bauslību. Tam, kurš piekrīt Mozum vienā jautājumā, jāpiekrīt Mozum katrā jautājumā. Te nelīdz kliekšana, ka apgraizīšana ir “nepieciešama,” bet tiek aizmirsts viss pārējais Mozus likums.

Tātad tieši tā paša iemesla dēļ, kādēļ tev būtu jāievēro apgraizīšanas likums, tev ir nepieciešams ievērot arī visas jūdu ceremonijas, likumi par ēdieniem, vietām un svētkiem, bet Kristus jāuzlūko kā tāds, kas vēl tikai nāks.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.