113. Kas ir iekāre?Tu redzi arhīvu par pareiza mācība

Nevis tāpat vien

Kad sapulcējās liels ļaužu pūlis un daudzu pilsētu ļaudis sanāca pie viņa, viņš runāja līdzībā: “Sējējs izgāja sēt sēklu. Viņam sējot, cita krita ceļmalā un tika samīta, un debesu putni to apēda; cita krita klintainē un uzdīgusi novīta, jo tai nebija valgmes; cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi, reizē augdami, to nomāca; cita krita labā zemē, tā uzdīga un nesa simtkārtīgus augļus.” To pateicis, viņš sauca: “Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.” [..] Šī līdzība ir šāda, redzi, sēkla ir Dieva vārds. Ceļmalā ir tie, kas dzird; bet tad nāk sātans un paņem prom vārdu no viņu sirdīm, lai tie neticētu un netaptu izglābti. Bet kas sēts klintainē – ir tie, kas, vārdu dzirdējuši, ar prieku to uzņem, bet, būdami bez saknēm, tikai uz brīdi notic, bet pārbaudījuma laikā atkrīt. Bet kas sēts starp ērkšķiem – ir tie, kas vārdu ir dzirdējuši, bet dzīves rūpesti, bagātība un baudas to noslāpē, un tie augļus nenes. Bet kas sēts labā zemē – ir tie, kas vārdu dzird un glabā to krietnā un labā sirdī un augļus nes pacietībā. [Lk.8:4-8, 11-15]

nevis tāpat vien

Lasīt tālāk »Dieva vārda pareiza mācīšana

Pētījumi atklāj, ka daudzās valstīs vēzis joprojām biedē cilvēkus vairāk par jebkuru citu slimību. Taču pēdējos gados modernā tehnoloģija ir devusi daudziem pacientiem jaunu cerību! Kā to rāda augšējā ilustrācija, ārsti var iznīcinot nāvējošās vēža šūnas ar radiācijas palīdzību. Un, kā to atspoguļo apakšējā ilustrācija, ārsti ir spējīgi aizstāt iznīcinātās vēža šūnas ar dzīvinošām kaula smadzenēm.

Dieva vārda pareiza mācīšana

Lasīt tālāk »


Cīņa par tīru mācību – patiesas baznīcas zīme

Mūsdienās atskan daudz balsu, ka mācībai nav lielas nozīmes baznīcas dzīvē. Cik tukšas ir šādas runas, ja paraugāmies uz kristiešu pieredzi pagātnē. Agrīnajā kristīgajā baznīcā ļaudis “pastāvēja apustuļu mācībā” (Ap.d.2:42).

Cīņa par tīru mācību – patiesas baznīcas zīme

Lasīt tālāk »


Padoms – turies cieši pie Vārda

Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu Evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to! [Gal.1:8]

padoms - turies cieši pie Vārda

Lasīt tālāk »