42. Kas ir svētīšana?


Dieva vārda pareiza mācīšana

Pētījumi atklāj, ka daudzās valstīs vēzis joprojām biedē cilvēkus vairāk par jebkuru citu slimību. Taču pēdējos gados modernā tehnoloģija ir devusi daudziem pacientiem jaunu cerību! Kā to rāda augšējā ilustrācija, ārsti var iznīcinot nāvējošās vēža šūnas ar radiācijas palīdzību. Un, kā to atspoguļo apakšējā ilustrācija, ārsti ir spējīgi aizstāt iznīcinātās vēža šūnas ar dzīvinošām kaula smadzenēm.

Dieva vārda pareiza mācīšana

Taču abi šie procesi ir jānodala un jānošķir. Lai radiācija panāktu vēlamo efektu, tā jāpielieto ārkārtīgi rūpīgi. Nedrīkst atstāt nevienu pašu nāvējošo vēža šūnu. Tās visas ir jāiznīcina. Tāpat arī jāatceras, ka tad, kad pacients saņem dzīvinošās kaula smadzenes, nedrīkst vienlaikus veikt arī apstarošanu, jo tā būtu liktenīga kaula smadzeņu šūnām. Abi šie procesi ir rūpīgi jānošķir un pareizi jāpielieto.

MUMS NEPIECIEŠAMA GAN BAUSLĪBA, GAN EVAŅĢĒLIJS

Līdzīgi nule kā aprakstītajam vēža ārstēšanas procesam, lasot Dieva dzīvo vārdu, nedrīkst jaukt bauslības un Evaņģēlija mērķi un iedarbību. Kā Sv. Pāvils norādīja Timotejam, mums ir pareizi jāmāca (jāpielieto) Dieva vārds (2.Tim.2:15).

Mēs nedrīkstam atšķaidīt Dieva bauslību, jo tādā gadījumā tā kļūs neefektīva. Mēs nedrīkstam mazināt tās bargo attieksmi pret grēku. Tā, piemēram, mēs nedrīkstam sev sacīt: “Neraizēsimies par grēkiem vai grēku nožēlu. Dievs mums tik un tā piedos” (skat. Rom.6:1-2, 15). Mēs nedrīkstam izmantot Dieva Evaņģēlijā sniegto piedošanas solījumu kā ieganstu grēkošanai, “jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir domu un sirdsprāta tiesnesis” (Ebr.4:12). Līdzīgi vēža pacientam, kurš rūpīgi seko sava ārsta norādījumiem, paklausiet Dieva bauslībai un atgriezieties!

Un arī tad, kad mūsu dzīvē ienāk dzīvais un dzīvinošais Dieva Evaņģēlija vārds, šai labajai vēstij ir jābūt tīrai un nesagrozītai. Mēs nedrīkstam to piesārņot vai sagraut, kaut nedaudz to papildinot ar bauslību vai reliģiskiem likumiem. Tā, piemēram, ir veltīgi meklēt bauslībā jaunas dzīves garīgu mierinājumu, mēģinot sev iestāstīt: “Ja vien man izdosies kļūt par labāku cilvēku vai precīzāk ievērot Dieva baušļus, tad Dievs man piedos un iemīlēs mani” (skat. Gal.5:4). Bauslība nespēj jums sniegt mieru, gluži tāpat kā nāvējoša radiācija nespēj jums atgriezt dzīvību!

Sv. Pāvils paskaidro: “Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots” (Rom.3:20). “Bet, ja [pestīšana ir] pēc žēlastības, tad vairs ne no darbiem, citādi žēlastība vairs nebūtu žēlastība” (Rom.11:6). Evaņģēlija prieku mēs varam piedzīvot vienīgi tad, ja Dieva dzīvinošais Evaņģēlijs ir pilnīgi brīvs no bauslības piesārņojumiem. Vienīgi tad šajā tīrajā Evaņģēlijā “mums dota pestīšana, Viņa [Jēzus] asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības” (Ef.1:7).

BAUSLĪBA UN EVAŅĢĒLIJS NAV TIKAI INFORMĀCIJA

Neviena laicīga ilustrācija vai analoģija nav spējīga pilnībā izskaidrot debesu noslēpumus. Mēģinot novest piemēru par radiāciju un jaunām kaula smadzenēm līdz loģiskam secinājumam, mēs varētu nonākt pie slēdziena, ka mēs tiekam pestīti pateicoties mūsos iedvestajai žēlastībai, nevis Jēzum Kristum; šī analoģija varētu arī mudināt mūs noraidīt trešo bauslības pielietojumu. Tomēr, neskatoties uz to, šī mūsdienīgā vēža ārstēšanas metode var mums palīdzēt nedaudz labāk izprast to, cik apbrīnojami Dievs mūsos darbojas caur bauslību un Evaņģēliju (1.Tes.2:13).

Lai šī vienkāršā ilustrācija palīdz jums izveidot jaunu attieksmi pret baznīcas un Bībeles stundu apmeklēšanu ik svētdienu, kā arī pret mājas svētbrīžiem. Sprediķu uzklausīšana un celsmīgu grāmatu lasīšana ir kas vairāk nekā tikai papildus reliģiskas informācijas uzkrāšana. Ik reizi, kad mēs uzklausām sprediķi, kura centrā atrodas Jēzus, vai mājas svētbrīdī runājam par Dieva bauslību un Evaņģēliju, tas līdzinās “ārstniecības” kursam, kura rezultātā tiek nonāvēts grēks un mēs saņemam jaunu dzīvību. Dieva vārds ir vairāk nekā tikai informācija vai zināšanas. Dzīvais vārds darbojas tajos, kuri tam tic. Bauslība paveic savu “neparasto nodomu” jeb “savādo darbu,” dodot mums grēka apziņu (Jes.28:21; Rom.7:7), savukārt Jēzus Evaņģēlija apsolījumi ir “gars un dzīvība” (Jņ.6:63).

BAUSLĪBA UN EVAŅĢĒLIJS MUMS NEPIECIEŠAMI IK DIENAS

Taču mums jāņem vērā kāda būtiska atšķirība. Pateicoties atbilstošai ārstēšanai, ir iespējams dziedināt atsevišķus vēža paveidus. Tomēr citādi ir ar mūsu grēka “vēzi.” Šīs dzīves laikā mēs nekad netiekam pilnībā dziedināti no grēka (1.Jņ.1:8). Tā kā mēs ik dienas nesam sevī grēka un nāves lāstu (Rom.8:10), mums arī ik dienas ir nepieciešama Dieva sniegtā aprūpe, lai saglabātu savu garīgo veselību.

Tā kā mūs pastāvīgi apdraud grēks, Luters apgalvo, ka Dieva vārda spēkā mūsos ik dienas tiek nonāvēts vecais, grēcīgais cilvēks un dzemdināts jauns. Viņš aicina mūs uz Dieva bauslības un Evaņģēlija “terapiju” ik dienas. Tieši tādēļ lielais reformators aicina ik dienas līdztekus Bībeles lasījumiem noskaitīt arī desmit baušļus un apustuļu ticības apliecību. Desmit baušļi ir kā Dieva bauslības koncentrēts, garīgs “apstarojums,” kas skaidri uzrāda mūsu grēku un cīnās pret to. Savukārt apustuļu ticības apliecība ir brīnišķs Evaņģēlija kopsavilkums, kurš kalpo kā dzīvinošās “kaula smadzenes.”

Lai Dieva dzīvais vārds uztur jūs pie labas garīgas veselības! Saņemiet Dieva garīgo “terapiju” Kristum veltītos ikdienas svētbrīžos, kuros tiek pareizi mācīta Dieva bauslība un Evaņģēlijs. Un ļaujiet, lai Dieva Gars jūs pilda ar nepacietīgām gaidām pēc ik svētdienas dievkalpojumiem un sprediķiem, Bībeles stundām un Svētā Vakarēdiena. Ar šo līdzekļu palīdzību jūs un jūsu ģimene saņemsiet Dieva bauslību un dzīvinošo Evaņģēliju. Jūs būsit “miruši grēkam, bet ar Jēzu Kristu dzīvosiet Dievam” (Rom.6:11).

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.